Praca dolnośląskie

Gdzie i jak szukać pracy w dolnośląskim

Szklarska Poręba

Szklarska Poręba nazywana także „Perłą Karkonoszy” położona jest w południowo-zachodniej Polsce w dolinie rzeki Kamiennej oraz jej dopływów, na stokach Gór Karkonoszy od południa, od północy Gór Izerskich, a od wschodu z kolei Przedgórza Karkonoszy oddzielają miasto od Kotliny Jeleniogórskiej. Miejscowość podzielona jest na Szklarską Porębę Dolną, Szklarską Porębę Górną oraz Szklarską Porębę Średnią. Liczba [...]

, , ,

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Województwo dolnośląskie jest jednym z 16 województw wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej. Zostało utworzone w 1999 z ziem dawnego województwa wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i części województw leszczyńskiego oraz kaliskiego. Położone jest w południowo-zachodniej części kraju i obejmuje znaczną część historycznych terenów Dolnego Śląska i Łużyc Górnych. Stolicą województwa jest jego największe miasto – Wrocław. [...]

Jelcz-Laskowice

Jelcz-Laskowice wchodzi w skład gminy noszącej tę samą nazwę, położonej w powiecie oławskim, we wschodniej części województwa dolnośląskiego. Miasto powstało z połączenia wsi Jelcz i Laskowice, a swoje prawa miejskie nabyło w 1987 roku. Obecnie miasto jest największym i najważniejszym ośrodkiem gospodarczym gminy. Jelcz-Laskowice położone jest w odległości około 25 km od Wrocławia w kierunku [...]

Boguszów-Gorce

Gmina miejska Boguszów-Gorce leży w południowo-zachodniej Polsce, w odległości ok. 30 km od granicy z Republiką Czeską. Administracyjnie położona jest w południowej części województwa dolnośląskiego. Wraz z gminami Jedlina Zdrój, Szczawno Zdrój, Głuszyca, Mieroszów, Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Walim, Boguszów-Gorce tworzy powiat wałbrzyski. Według danych z 31 marca 2011 r. miasto liczyło 16 590 [...]

Strzegom

Strzegom to niewielkie miasto położone w powiecie świdnickim, będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Strzegom. Szczególnie znane jest z dużych kopalni granitu strzegomskiego i pozycji dużego ośrodka kamieniarskiego. 31 marca 2011 roku miasto zamieszkiwało 17 tysięcy mieszkańców. Jak wspomniano wyżej, Strzegom jest ważnym ośrodkiem przemysłu kamieniarskiego – nie tylko w województwie dolnośląskim, ale i całym kraju. W [...]

Bogatynia

Bogatynia geograficznie usytuowana jest na Pogórzu Zachodniosudeckim w Kotlinie Turoszowskiej. Od południa otoczona jest Górami Łużyckimi, od wschodu Górami Izerskimi, na zachodzie styka się z Dolin ą Nysy Łużyckiej. Północną stronę zamyka Wyniosłość Działoszyńska – granitowy grzbiet dochodzący do 350 m n.p.m. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 13 617 hektarów. Użytki rolne stanowią 38% powierzchni całkowitej gminy [...]

Świebodzice

Świebodzice położone są w południowej części Dolnego Śląska, około 30 km od granicy Polski z Czechami i administracyjnie wchodzą w skład Powiatu Świdnickiego oraz województwa dolnośląskiego. Od południa miasto graniczy bezpośrednio z Wałbrzychem. Świebodzice, wraz z innymi samorządami z regionu tworzą tzw. Aglomerację Wałbrzyską. Obecnie liczba mieszkańców tego niewielkiego miasta wynosi około 23 tysiące. Według [...]

Nowa Ruda

Nowa Ruda jest miastem i gminą leżącą w województwie dolnośląskim nad rzeką Włodzicą, w powiecie kłodzkim. Wchodzi w skład aglomeracji wałbrzyskiej. Obecnie miasto pełni funkcje ponadgminnego ośrodka administracyjno-edukacyjnego dla mikroregionu noworudzko-radkowskiego. Według danych z 31 marca 2011 miasto liczyło 23 896 mieszkańców. Niewątpliwie, położenie geograficzne Nowej Rudy jest dla niej korzystne. Miejsce, które niegdyś było [...]

Bielawa

Rozwojowi gospodarczemu miasta Bielawa sprzyja specyficzne położenie w trójkącie miast, w skład którego wchodzą również Dzierżoniów i Pieszyce. Usytuowanie to stwarza możliwość łączenia ponadlokalnych funkcji komunikacji, oświaty, kultury. Co więcej, połączenie to poprawia potencjał gospodarczy regionu oraz sprzyja rozwojowi sektora usługowego w gminie. Do największych firm stanowiących jednocześnie największych pracodawców regionu Bielawy należą: Lincoln Electric [...]

Głogów

Głogów jest szóstym pod względem liczby ludności miastem województwa dolnośląskiego, zamieszkałym przez blisko 70 tysięcy osób (według danych z 31 marca 2011r.). Położony jest w północnej części województwa nad rzeką Odrą. Co ważne, miasto jest istotnym ośrodkiem Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Głównymi czynnikami determinującymi gospodarkę Głogowa i powiatu głogowskiego jest dominacja przemysłu miedziowego i urodzajne gleby. [...]

Previous Posts

Theme author: http://thememotive.com. Engine: http://wordpress.org.