Główny Księgowy

Ogłoszenie numer: 3681315, z dnia 2020-09-17

 

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

ogłasza nabór na stanowisko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Główny Księgowy

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

 

Opis stanowiska

Opis stanowiska:

 • zarządzanie kilkunastoosobowym zespołem,
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • organizacja i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i obiegiem dokumentacji,
 • nadzór nad terminowym regulowaniem i realizacją w imieniu Szpitala zobowiązań,
 • egzekwowanie należności i dochodzenie roszczeń spornych wspólnie z obsługą prawną Szpitala,
 • dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych obowiązków,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,
 • nadzór nad prawidłową ewidencją majątku Szpitala,
 • współpraca z zewnętrznymi instytucjami i organami podatkowymi,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych Szpitala zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami prawa finansów publicznych, prawa bilansowego i podatkowego.

Wymagania

Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

 • obywatelstwo Polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nie był/a prawomocnie skazany/a przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 • spełnienie jednego z poniższych warunków:
  • ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości na stanowisku Głównego Księgowego
  • jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów (uwaga: obecnie certyfikaty te i świadectwa te nie są już wydawane, ale osoby, które otrzymały je wcześniej mogą się nimi posługiwać w celu poświadczenia kwalifikacji zawodowych)
 • posiada umiejętność obsługi programów komputerowych w tym programu Finansowo-Księgowego (znajomość systemu Kamsoft będzie dodatkowym atutem)

Oczekiwania od kandydata:

 • praktyczna znajomość prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o finansach publicznych,
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office, szczególnie programu MS Excel,
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem księgowości
 • bardzo dobra organizacja pracy

Oferujemy

 • interesującą i pełną wyzwań pracę
 • zarządzanie doświadczonym i przyjaznym zespołem
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji
 • pakiet świadczeń socjalnych np. karta sportowo-rekreacyjna dla pracownika i rodziny
 • wczasy pod gruszą

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Gates Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Legnica
Data publikacji:
2020-09-17
Poznaj ofertę...
Czy inspiruje Ciebie możliwość pracy w środowisku produkcyjnym ?. Czy świetnie się czujesz w międzynarodowym korporacyjnym środowisku pracy opartym na współpracy ? Jeśli tak, to Gates jest miejscem pracy dla Ciebie. Czego możesz oczekiwać? Będąc w...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2020-09-02
Poznaj ofertę...
Warunki pracy- praca w siedzibie Urzędu,- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,- występowanie uciążliwych warunków pracy:...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Dzierżoniów
Data publikacji:
2020-08-24
Poznaj ofertę...
Dla naszego Klienta firmy z branży produkcyjnej poszukujemy obecnie Kandydatów na stanowisko:Główny księgowy / Główna księgowa Obowiązki na stanowisku:Tworzenie sprawozdań księgowo-finansowych,Przygotowywanie zamknięć miesięcznych i...
Publikacja:
2020-09-17
Firma:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław