Inspektor ochrony środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony środowiska
Miejsce pracy: Legnica
Ogłoszenie o naborze Nr 23058

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w terenie - w szczególnie trudnych warunkach, w tym: wizytacje instalacji produkcyjnych o różnym charakterze (również w miejscach trudnodostępnych), oględziny składowisk odpadów i miejsc magazynowania odpadów,
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
- zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy: urządzenia pomiarowe, zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe,
- oświetlenie sztuczne i naturalne,
- bariery architektoniczne w budynku: stanowisko pracy zorganizowane w budynku II-piętrowym (3 kondygnacje), brak wind, podjazdów i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • sporządzanie projektów dokumentów pokontrolnych celem zobowiązania do usunięcia stwierdzonych naruszeń,
 • przygotowywanie niezbędnych danych dla opracowania informacji i sprawozdań z zadań realizowanych przez Dział Inspekcji,
 • ewidencjonowanie wyników kontroli oraz wydawanych dokumentów w prowadzonych rejestrach i bazach danych,
 • gromadzenie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej w celu przekazania jej do archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu związanym z ochroną środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/inspektor-ochrony-srodowiska_1925522.html
  APLIKUJ TERAZ

  Publikacja:
  2018-03-13
  Firma:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Legnica