Referent prawny

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 79486

Warunki pracy

Praca przy komputerze. Praca związana z obsługą klientów zewnętrznych,   Siedziba urzędu mieści się nan II i  III piętrze. Brak windy-dostęp tylko schodami.

Zakres zadań

 • Rozpatruje odwołania i zażalenia wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
 • Prowadzi postępowania nadzwyczajne określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (w sprawach stwierdzenia nieważności art. 156 Kpa, zmiany i uchylenia decyzji ostatecznych; wznowienie postępowania) celem realizacji obowiązków wynikających z ustawy.
 • Przygotowuje projekty decyzji i postanowień celem ich wdrożenia do obiegu prawnego
 • Prowadzi ewidencję decyzji i postanowień.
 • Współdziała z organami administracji architektoniczno -budowlanej oraz innymi instytucjami w celu pozyskania informacji do prawidłowego procesu subsumpcji stanu faktycznego pod właściwą normę prawną
 • Sporządza miesięczne sprawozdania z wydanych decyzji i postanowień
 • Przygotowuje dokumentację prowadzonego postępowania w celu wysłania do stron postępowania i organów podrzędnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do ustawy.
 • Znajomość przepisów kpa.
 • Stosowanie prawa w praktyce , umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i rozwiązywanie problemów
 • umiejętność obsługiwania programów LEX, Serwis budowlany
 • znajomość ustawy Kodeks cywilny
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • uprzejmość,komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Legnica
Data publikacji:
2021-06-13
Poznaj ofertę...
Warunki pracy Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2021-06-13
Poznaj ofertę...
Warunki pracy Praca będzie wykonywana w budynku Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy ul. Szymanowskiego . Zadania będą realizowane przy komputerze przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Zakres zadań prowadzenie postępowań szkodowych w celu...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2021-06-13
Poznaj ofertę...
Warunki pracy · Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie · Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej · Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym · Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone...
Publikacja:
2021-06-10
Firma:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław