Sekretarz kierownika urzędu

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Sekretarz kierownika urzędu
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 43021

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- praca z petentami
- praca siedząca,
- częste reprezentowane Urzędu na zewnątrz
- wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- pomieszczenie biurowe zlokalizowane na I piętrze, brak podjazdów,
- narzędzia pracy - komputer stacjonarny i sprzęt biurowy,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • odbieranie telefonów i umawianie spotkań Dyrektora Urzędu;
 • prowadzenie terminarza pracy i spotkań Dyrektora Urzędu;
 • przekazywanie Dyrektorowi Urzędu korespondencji otrzymanej z komórek organizacyjnych Urzędu;
 • przyjmowanie, rozdzielanie i wpisywanie do dziennika podawczego korespondencji zewnętrznej;
 • skanowanie dokumentów do systemu EZD;
 • kierowanie korespondencji zgodnie z dekretacją Dyrektora, obsługa kancelaryjna;
 • przesyłanie wniosków, pism, dokumentów, informacji Dyrektorom Delegatur;
 • koordynacja przygotowania spotkań, narad i posiedzeń organizowanych przez Dyrektora Urzędu, w tym przygotowanie niezbędnych materiałów;
 • koordynacja przygotowania materiałów na spotkania, w których uczestniczy Dyrektor Urzędu oraz współpraca przy opracowywaniu projektów wystąpień dla Dyrektora Urzędu;
 • przygotowywanie projektów pism dla Dyrektora Urzędu;
 • opracowywanie korespondencji okolicznościowej wysyłanej przez Dyrektora Urzędu;
 • na zlecenie organu zwierzchniego oraz Dyrektora Urzędu organizowanie w miarę potrzeby spotkań i konferencji;
 • sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją poleceń Dyrektora;
 • współpraca przy prowadzeniu i uzupełnianie bazy teleadresowej Urzędu;
 • ścisła współpraca z osobą zajmującą stanowisko współpracy i kontroli w Urzędzie;
 • przygotowanie krótkich informacji na temat działalności, spotkań, konferencji i innych wydarzeń w siedzibie urzędu bądź delegatury Urzędu i przekazywanie ich osobie odpowiedzialnej za prowadzenie strony internetowej Urzędu oraz strony BIP Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe administracja, ekonomia, filologia, prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem programów wspomagających prace biurowe;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • umiejętność poprawnego sporządzania pism urzędowych;
 • komunikatywność
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz kpa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji państwowej
 • znajomość języka ang/ niemieckiego – na poziomie B1
 • przeszkolenie z zakresu obsługi sekretariatu
APLIKUJ TERAZ

Publikacja:
2019-02-18
Firma:
Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław