Specjalista Pomiarów i Rozruchu

Specjalista Pomiarów i Rozruchu
Miejsce pracy: Wrocław
 
Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie przede wszystkim:
 • sprawdzenie stanu technicznego aparatury kontrolno-pomiarowej i probierczej,
 • wprowadzenie nastaw i przeprowadzenie badań automatyki zabezpieczeniowej,
 • konfigurowanie modułów automatyki zabezpieczeniowej, wykonywanie badań i pomiarów pomontażowych, sporządzanie dokumentacji powykonawczej,
 • udział w doborze i uruchamianiu systemów automatyki zabezpieczeniowej, konfigurację i uruchomienie urządzeń oraz łączy teleinformatycznych,
 • prowadzenie ruchu instalacji elektroenergetycznych.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego technicznego w kierunkach: Elektrotechnika, Elektroenergetyka, Elektronika, Automatyka, Telekomunikacja, Mechatronika lub pokrewne,
 • 3 letniego doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • zaświadczenie kwalifikacyjne SEP E, D bez ograniczeń,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność do pracy w delegacjach,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • umiejętności pracy w zespole, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, praca pod presją czasu,
 • prawo jazdy kategorii B oraz dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w spółce należącej do dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej o ugruntowanej pozycji rynkowej i plasującej się w rankingu Forbes 100 największych firm prywatnych w Polsce,
 • wynagrodzenie dostosowane do posiadanych umiejętności i doświadczenia,
 • możliwość doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleń,
 • możliwość awansu,
 • pakiet świadczeń socjalnych, m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie.
Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia wraz z wybraną klauzulą zgody na przetwarzanie danych:

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ZARMEN Sp. z o. o. przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Informujemy, że:

 • Administratorem podanych przez kandydata danych osobowych jest ZARMEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51;
 • podanie danych jest dobrowolne, lecz wymagane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
 • podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom;
 • podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji;
 • kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • uczestnik rekrutacji ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie.
APLIKUJ TERAZ

Publikacja:
2021-02-24
Firma:
ZARMEN SP Z O O
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław