Specjalista

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 72603

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem do światła dziennego,


-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • sprawdzanie podstaw prawnych oraz dokonywanie analizy pod względem formalno-technicznym aktów prawnych przekazanych do publikacji w dzienniku urzędowym oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji różnego szczebla
 • sporządzanie w wersji elektronicznej skorowidzu dziennika urzędowego oraz projektów obwieszczeń Wojewody w sprawie sprostowania błędu w tekście aktu prawnego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
 • prowadzenie rejestru aktów normatywnych Wojewody
 • prowadzenie rejestru porozumień zawieranych przez Wojewodę
 • prowadzenie rejestru spraw powierzonych przez Wojewodę organom jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownikom państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych
 • prowadzenie archiwum oryginalnych tekstów w wersji papierowej ogłoszonych aktów prawnych w dzienniku urzędowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
 • umiejętność organizacji pracy
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2021-01-19
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na pierwszym piętrze z...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2021-01-15
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, sporadycznie wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zdaniami, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Milicz
  Data publikacji:
  2021-01-08
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy - praca administracyjno - biurowa w systemie codziennym, - narzędzia i materiały pracy: komputer i sprzęt biurowy - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym - praca pod presją czasu -...
  Publikacja:
  2020-12-23
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław