kobiety na rynku pracy
Mar 23
2018

Sytuacja kobiet pracujących na Dolnym Śląsku

W dyskusjach dotyczących warunków, panujących na rynku pracy przeważa przekonanie, że kobiety znajdują się w znacznie gorszej sytuacji niż mężczyźni. Pogląd ten kształtuje zwłaszcza kryterium finansowe. Jak sytuacja ta wygląda w województwie dolnośląskim? Niestety podobnie, jak w skali całego kraju, niemniej w ostatnich latach można zauważyć poprawę tego stanu rzeczy. Wciąż jednak w regionie dolnośląskim […]

0 Comments
Read Full
wypadki przy pracy
Mar 01
2018

Wypadki przy pracy w województwie dolnośląskim

Wypadek przy pracy jest sytuacją nagłą, w wyniku której dochodzi do urazu lub nawet śmierci osoby poszkodowanej. Na wystąpienie tak przykrych zdarzeń narażeni są zwłaszcza pracownicy fizyczni. Oczywiście prawidłowe zachowanie się w miejscu pracy, będące najskuteczniejszą metodą eliminacji takich zdarzeń, określają przepisy BHP – stąd każdy pracownik ma obowiązek ich przestrzegania. Niestety wypadki zdarzają się. […]

0 Comments
Read Full
praca dorywcza w dolnośląskim
Lut 27
2018

Praca dorywcza w dolnośląskim?

Region dolnośląski przywodzi na myśl duże zakłady przemysłowe, kojarzone ze stabilnym i długoterminowym zatrudnieniem. Praca dająca trwałość zatrudnienia i wsparcie socjalne to rzecz jasna duży komfort dla pracownika. Co jednak z osobami, szukającymi pracy typowo dorywczej lub tymczasowej? Czy mają jakiekolwiek szanse na jej znalezienie w województwie dolnośląskim? Oczywiście, że tak. Ten region, jak każdy […]

0 Comments
Read Full
cudzoziemcy na Dolnym Śląsku
Lut 26
2018

Cudzoziemcy na Dolnym Śląsku

W zeszłym roku ponad 200 tysięcy cudzoziemców starało się o legalizację pobytu w Polsce. Liczba ta sukcesywnie wzrasta, a ubiegły rok był rekordowy, jeżeli chodzi o migracje osób narodowości ukraińskiej oraz białoruskiej do naszego kraju. W związku z tym, że ani Ukraina ani Białoruś nie należą do Unii Europejskiej, obywatele tych państw muszą uzyskać zgodę […]

0 Comments
Read Full
jaką strategię rozwoju przyjęło województwo dolnośląskie
Sty 28
2018

Jaką strategię rozwoju przyjęło województwo dolnośląskie?

Dostosowana do potrzeb i możliwości regionu strategia rozwojowa przyczynia się do polepszenia lokalnej koniunktury gospodarczej i tym samym staje się gwarantem stabilizacji na rynku pracy. Dolnośląski rynek pracy rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamiczne, będąc atrakcyjnym obszarem inwestycyjnym, zarówno dla kapitału krajowego, jak i zagranicznego. Niewątpliwie, wpływ na to ma przyjęta strategia, integrująca interes […]

0 Comments
Read Full
kompetencje zawodowe poszukiwane na Dolnym Śląsku
Sty 25
2018

Kompetencje zawodowe, poszukiwane na Dolnym Śląsku

Nie jest tajemnicą, że na Dolnym Śląsku, podobnie jak w innych regionach kraju, brakuje wykwalifikowanych pracowników. Niedobór odpowiedniej kadry pracowniczej jest w dużej mierze konsekwencją niewłaściwie nakierowanej ścieżki kształcenia, nieprzystawiającej do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynkowych. Zażegnaniu tego stanu rzeczy sprzyjać mają projekty edukacyjne, w dużej mierze przyczyniające się do modernizacji kształcenia. Jakie wobec tego […]

0 Comments
Read Full
rynek pracy w województwie dolnośląskim
Gru 30
2017

Rynek pracy w województwie dolnośląskim

Według ostatnich statystyk liczba osób pracujących w województwie dolnośląskim wzrasta. W zeszłym roku wynosiła 1 230 tys. osób i w stosunku do okresu analogicznego zwiększyła się o 8.8%. To znaczny wzrost, będący dowodem na dynamizację aktywności zawodowej w regionie i pozytywne zmiany koniunktury gospodarczej. Wskaźnik zatrudnienia utrzymuje się na poziomie 53% i – co ciekawe – […]

0 Comments
Read Full
aspiracje zawodowe Dolnoślązaków
Gru 30
2017

Aspiracje zawodowe młodych Dolnoślązaków

Kilka lat temu przeprowadzono badanie, dotyczące mobilności przestrzennej młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy. Wnioski z przeprowadzonych analiz są bardzo ciekawe i z pewnością można je rozpatrywać w szerszej skali. Znaczące, że dla młodych przyszłość i związane z nią aspiracje to głównie rodzina i szczęśliwy związek – w porównaniu do tych wartości praca i rozwój […]

0 Comments
Read Full
województwo dolnośląskie kierunki rozwoju
Gru 29
2017

Województwo dolnośląskie – kierunki rozwoju

Dolnośląski rynek pracy oceniany jest przez ekspertów bardzo pozytywnie. Wpływa na to systematyczny wzrost aktywności zawodowej mieszkańców oraz sukcesywny spadek wskaźnika bezrobocia. Województwo dolnośląskie to region charakteryzujący sprzyjającym położeniem geograficznym – w pobliżu granicy Niemiec i Czech. Dolny Śląsk stanowi niejako centrum europejskich szlaków komunikacyjnych, co ma niebagatelne znaczenie dla rozwijającego się w jego ramach […]

0 Comments
Read Full
Dolny Śląsk a niemiecki rynek pracy
Gru 28
2017

Dolny Śląsk, a niemiecki rynek pracy

Emigracja zarobkowa za granicę to wciąż gorący temat. Zwłaszcza mieszkańcy terenów przygranicznych często decydują się na migrację z powodów finansowych – celem każdorazowo jest chęć poprawy sytuacji materialnej. Niemiecki rynek pracy pozostaje otwarty dla obcokrajowców, co jest nie bez znaczenia w odniesieniu do emigracji dolnośląskiej. Negatywnym skutkiem jest rzecz jasna odpływ części siły roboczej, zazwyczaj […]

0 Comments
Read Full