jaką strategię rozwoju przyjęło województwo dolnośląskie
Sty 28
2018

Jaką strategię rozwoju przyjęło województwo dolnośląskie?

Dostosowana do potrzeb i możliwości regionu strategia rozwojowa przyczynia się do polepszenia lokalnej koniunktury gospodarczej i tym samym staje się gwarantem stabilizacji na rynku pracy. Dolnośląski rynek pracy rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamiczne, będąc atrakcyjnym obszarem inwestycyjnym, zarówno dla kapitału krajowego, jak i zagranicznego. Niewątpliwie, wpływ na to ma przyjęta strategia, integrująca interes […]

0 Comments
Read Full
kompetencje zawodowe poszukiwane na Dolnym Śląsku
Sty 25
2018

Kompetencje zawodowe, poszukiwane na Dolnym Śląsku

Nie jest tajemnicą, że na Dolnym Śląsku, podobnie jak w innych regionach kraju, brakuje wykwalifikowanych pracowników. Niedobór odpowiedniej kadry pracowniczej jest w dużej mierze konsekwencją niewłaściwie nakierowanej ścieżki kształcenia, nieprzystawiającej do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynkowych. Zażegnaniu tego stanu rzeczy sprzyjać mają projekty edukacyjne, w dużej mierze przyczyniające się do modernizacji kształcenia. Jakie wobec tego […]

0 Comments
Read Full
rynek pracy w województwie dolnośląskim
Gru 30
2017

Rynek pracy w województwie dolnośląskim

Według ostatnich statystyk liczba osób pracujących w województwie dolnośląskim wzrasta. W zeszłym roku wynosiła 1 230 tys. osób i w stosunku do okresu analogicznego zwiększyła się o 8.8%. To znaczny wzrost, będący dowodem na dynamizację aktywności zawodowej w regionie i pozytywne zmiany koniunktury gospodarczej. Wskaźnik zatrudnienia utrzymuje się na poziomie 53% i – co ciekawe – […]

0 Comments
Read Full
aspiracje zawodowe Dolnoślązaków
Gru 30
2017

Aspiracje zawodowe młodych Dolnoślązaków

Kilka lat temu przeprowadzono badanie, dotyczące mobilności przestrzennej młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy. Wnioski z przeprowadzonych analiz są bardzo ciekawe i z pewnością można je rozpatrywać w szerszej skali. Znaczące, że dla młodych przyszłość i związane z nią aspiracje to głównie rodzina i szczęśliwy związek – w porównaniu do tych wartości praca i rozwój […]

0 Comments
Read Full
województwo dolnośląskie kierunki rozwoju
Gru 29
2017

Województwo dolnośląskie – kierunki rozwoju

Dolnośląski rynek pracy oceniany jest przez ekspertów bardzo pozytywnie. Wpływa na to systematyczny wzrost aktywności zawodowej mieszkańców oraz sukcesywny spadek wskaźnika bezrobocia. Województwo dolnośląskie to region charakteryzujący sprzyjającym położeniem geograficznym – w pobliżu granicy Niemiec i Czech. Dolny Śląsk stanowi niejako centrum europejskich szlaków komunikacyjnych, co ma niebagatelne znaczenie dla rozwijającego się w jego ramach […]

0 Comments
Read Full
Dolny Śląsk a niemiecki rynek pracy
Gru 28
2017

Dolny Śląsk, a niemiecki rynek pracy

Emigracja zarobkowa za granicę to wciąż gorący temat. Zwłaszcza mieszkańcy terenów przygranicznych często decydują się na migrację z powodów finansowych – celem każdorazowo jest chęć poprawy sytuacji materialnej. Niemiecki rynek pracy pozostaje otwarty dla obcokrajowców, co jest nie bez znaczenia w odniesieniu do emigracji dolnośląskiej. Negatywnym skutkiem jest rzecz jasna odpływ części siły roboczej, zazwyczaj […]

0 Comments
Read Full
zawody nadwyżkowe w województwie dolnośląskim
Gru 28
2017

Zawody nadwyżkowe w województwie dolnośląskim

Początek bieżącego roku przyniósł wnioski, wypływające z analizy strukturalnej popytu i podaży na określone zawody w województwie dolnośląskim. Na ich podstawie wyróżniono grupę zawodów nadwyżkowych, a więc takich, których zapotrzebowanie na dolnośląskim rynku pracy jest stosunkowo niskie. Zaobserwować można nasycenie rynku specjalistami pewnych branż, mających problemy ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy. Taki stan rzeczy jest ścisłą […]

0 Comments
Read Full
bezrobocie w woj dolnośląskim
Lis 28
2017

Bezrobocie w województwie dolnośląskim

Stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim kształtuje się na poziomie średnim w skali krajowej. Stolica regionu Wrocław poszczycić się może jedną z najniższych stóp bezrobocia w kraju (druga najniższa zaraz po Poznaniu), wynoszącą zaledwie 2.8%. Sytuacja na rynku pracy w województwie dolnośląskim z roku na rok polepsza się. Wzrasta nie tylko odsetek aktywnej zawodowo ludności, ale […]

0 Comments
Read Full
jakich pracowników potrzeba w woj dolnośląskim
Lis 27
2017

Jakich pracowników potrzeba w województwie dolnośląskim?

Odpowiedź na tytułowe pytanie nie będzie zaskakująca. Podobnie, jak w większości regionów naszego kraju, tak i w województwie dolnośląskim intensywnie poszukiwani są fachowcy i specjaliści w dziedzinach technicznych. Największe zapotrzebowanie na pracowników charakteryzuje branżę budowlaną. Na brak ofert pracy nie powinni narzekać również operatorzy sprzętu ciężkiego. Kolejną grupą zawodową, poszukiwaną przez pracodawców, są kierowcy – […]

0 Comments
Read Full
Szklarska Poręba
Lut 27
2017

Szklarska Poręba

Szklarska Poręba nazywana także „Perłą Karkonoszy” położona jest w południowo-zachodniej Polsce w dolinie rzeki Kamiennej oraz jej dopływów, na stokach Gór Karkonoszy od południa, od północy Gór Izerskich, a od wschodu z kolei Przedgórza Karkonoszy oddzielają miasto od Kotliny Jeleniogórskiej. Miejscowość podzielona jest na Szklarską Porębę Dolną, Szklarską Porębę Górną oraz Szklarską Porębę Średnią. Liczba […]

0 Comments
Read Full