praca w województwie dolnośląskim
Kwi 04
2013

Polkowice

Powiat polkowicki, z siedzibą w mieście Polkowice, może pochwalić się jedną z najniższych stóp bezrobocia w województwie dolnośląskim. Pod względem procentowego udziału osób bezrobotnych w ogólnej liczbie aktywnych ekonomicznie region ten plasuje się na 3 miejscu, tuż za powiatem wrocławskim i miastem Wrocław. W lutym 2013r. stopa bezrobocia w powiecie polkowickim wynosiła zaledwie 9,4% i […]

0 Comments
Read Full
praca w województwie dolnośląskim
Kwi 04
2013

Lubin

Lubin stanowi jeden z ośrodków Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego i związany jest z przemysłem wydobywczym i przetwórczym rudy miedzi. Na prężne tempo rozwoju gospodarczego miasta i powiatu lubińskiego wpływa fakt, że najbogatsze złoża tego surowca naturalnego w Europie znajdują się właśnie pod tym miastem. Firma KGHM Polska Miedź S.A., do której należą wszystkie lubińskie kopalnie stanowią […]

0 Comments
Read Full
praca w województwie dolnośląskim
Kwi 04
2013

Wałbrzych

Wałbrzych jest miastem na prawach powiatu i siedzibą powiatu wałbrzyskiego, cechującego się najwyższym odsetkiem osób bezrobotnych wśród wszystkich regionów województwa dolnośląskiego. Tak niekorzystna sytuacja na wałbrzyskim rynku pracy wynika z zamknięcia trzech dużych kopalni węgla kamiennego, dających zatrudnienie tysiącom mieszkańców powiatu Wałbrzyskiego, oraz z licznych zmian w koniunkturze gospodarczej i strukturze zatrudnienia w regionie. Jak […]

0 Comments
Read Full
praca w województwie dolnośląskim
Kwi 04
2013

Dzierżoniów

W strukturze zatrudnienia miasta Dzierżoniowa prym wiodą największe przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie miasta, do których zaliczają się: Tailor, Technika Szpitalna i Frankonia Poland, Dionar, Kamitech, Galwanizer, Hak-Hol, Diotech, Faro i S.I.”Elektromet” oraz działające w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” podstrefa Dzierżoniów: Metzeler Automotive Profile Systems, Henkel Ceresit, Orion, Broen DZT, Libra, Ermosoga, Pamax i Domex. […]

0 Comments
Read Full
praca w województwie dolnośląskim
Kwi 04
2013

Oława

Oława jest 32-tysięcznym miastem leżącym w południowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego, nad rzekami Oławą i Odrą, 27 km od Wrocławia. Co ciekawe, powiat oławski jest jednym z 7 regionów województwa, charakteryzujących się niższym procentowym udziałem osób bezrobotnych w ogóle aktywnych ekonomicznie niż województwo. Pod względem geograficznym Oława położona jest w Pradolinie Wrocławskiej i Równinie Wrocławskiej. Osoby […]

0 Comments
Read Full
praca w województwie dolnośląskim
Kwi 04
2013

Milicz

Powiat milicki jest regionem województwa dolnośląskiego położonym w jego północno-wschodnim krańcu, na obszarze parku krajobrazowego. Co ciekawe, powiat ten jest jednym z najmniejszych obszarowo powiatów Polski. Siedzibą powiatu milickiego jest miasto Milicz – jedyny ośrodek miejski tego regionu. Z powodu atrakcyjnego przyrodniczo położenia i wysokiej jakości powietrza gospodarka Milicza, jak i całego powiatu, zorientowana jest […]

0 Comments
Read Full
praca w województwie dolnośląskim
Kwi 04
2013

Ząbkowice Śląskie

Ząbkowice Śląskie to miasto powiatowe, siedziba powiatu ząbkowickiego, położone w południowej części województwa dolnośląskiego, na Przedgórzu Sudeckim nad rzeką Budzówką. Od centrum Wrocławia dzieli je odległość 65 km. Według danych z 31 marca 2011 r. miasto liczyło 16 tysięcy mieszkańców, a jego powierzchnia wynosiła 13,7 km2. Pod względem poziomu rozwoju gospodarczego, powiat ząbkowicki plasuje się […]

0 Comments
Read Full
praca w województwie dolnośląskim
Kwi 04
2013

Złotoryja

Złotoryja i powiat złotoryjski, którego to miasto jest siedzibą, charakteryzują się jednym z najwyższych poziomów bezrobocia na Dolnym Śląsku. W lutym 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 4,5 tysiąca osób bezrobotnych, co stanowi 28,4%. Przy średniej stopie bezrobocia w województwie wynoszącej 14,6% jest to wartość bardzo duża. Wśród bezrobotnych w regionie przeważają mężczyźni, a […]

0 Comments
Read Full
praca w województwie dolnośląskim
Kwi 04
2013

Kamienna Góra

Powiat kamiennogórski jest kolejnym regionem województwa dolnośląskiego, cechującym się dość wysokim odsetkiem osób bezrobotnych. W przypadku Kamiennej Góry, wysoka stopa bezrobocia (23,9%) nie zależy od poziomu rozwoju gospodarczego miasta, bowiem na terenie tego miasta znajduje się wiele dużych zakładów pracy. Osoby, które pragną znaleźć zatrudnienie w regionie kamiennogórskim powinny przeanalizować ogłoszenia publikowane na stronie Praca […]

0 Comments
Read Full
praca w województwie dolnośląskim
Kwi 04
2013

Góra

Góra jest jednym z najmniejszych miast powiatowych w województwie dolnośląskim. Jej powierzchnia wynosi 13,6 km2, a populacja liczy 12,5 tysiąca osób. Powiat górowski, którego siedzibą jest Góra, ze względu na swój typowo rolniczy charakter oraz niskie tempo rozwoju gospodarczego charakteryzuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie. W lutym 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych […]

0 Comments
Read Full