Senior Test Automation Engineer

Senior Test Automation Engineer

Do you want to set the stage for test automation in Arla IT while being part of a cross functional test automation team empowered to create the Arla regression test suite?

 

Arla is a global farmer-owned organisation that is behind many well-known and loved brands, including Arla Apetina®, Castello®, Lurpak® and many, many more.

 

As a Senior Test Automation Engineer, you become a part of our Global Shared Services in Gdansk. Here, you won’t find factory machines or farmers. Instead, you will join over 400 colleagues dedicated to supporting all of Arla with IT, HR, financial and procurement operations. Joining us, you will take part in our mission to make a real difference for colleagues near and far.

 

With over 10 years of existence in Gdansk, we offer you a lot of knowledge and the opportunity to partake in challenging and exciting innovation projects. As a part of the Arla organisation, you will also enjoy a Scandinavian, collaborative work culture. We are all on first name terms with each other, and we truly appreciate diversity and individuality.

Enable efficient test automation in Arla IT
We are expanding a test automation scrum team in Gdansk to design, implement and execute the automated regression test suite in Arla IT. The suite covers all essential solutions in Arla and is business critical. We are in the urgent need of increasing coverage of the suite but also improving it to support our continuous agile transformation supporting the trains in creating more frequent releases.
Your job as a Senior Test Automation Engineer, being part of the test automation team, will be to provide technical leadership and strategic direction for the test-automation organization.

Your main tasks are:

 • Setting the stage for the test automation architecture and a robust test suite
 • Providing strategical direction for test automation to the team
 • Developing the testing infrastructure and test automation framework
 • Problem solving and optimization in regard to improving the test suite effectiveness and efficiency
 • Implementing TDS and data independency in the suite
 • Improving our SAP Data landscape with reference to the Global Regression Test Suite

Test automation architecture experience and strong analytic skills
For you to provide the new team with a strategic direction we expect you to have experience with Test Automation Architecture and having strong analytical-, problem solving-, and decision-making skills.

Furthermore, we expect:

 • 5+ years professional experience in a software role, preferable working with test automation
 • Excellent knowledge of test automation, testing tools (like Tosca, Selenium, Worksoft etc.) and test processes (Agile development, preferred ISTQB certification)
 • Good knowledge of SOA architecture, SOA testing metrics, Data Protocols, and virtualization concepts
 • Comprehensive knowledge in software development (e.g. C#, Java)
 • Degree in IT (software/system engineering, software architecture, computer science, information technology, electrical engineering or similar)
 • Solid experience in build management and continuous integration
 • Good communication skills (ability to explain complex technical issues)
 • Curious about new technologies and tools
 • Fluent English communication skills (ability to explain complex technical issues)

Enable efficient test automation in Arla IT
We are expanding a test automation scrum team in Gdansk to design, implement and execute the automated regression test suite in Arla IT. The suite covers all essential solutions in Arla and is business critical. We are in the urgent need of increasing coverage of the suite but also improving it to support our continuous agile transformation supporting the trains in creating more frequent releases.
Your job as a Senior Test Automation Engineer, being part of the test automation team, will be to provide technical leadership and strategic direction for the test-automation organization.

Your main tasks are:

 • Setting the stage for the test automation architecture and a robust test suite
 • Providing strategical direction for test automation to the team
 • Developing the testing infrastructure and test automation framework
 • Problem solving and optimization in regard to improving the test suite effectiveness and efficiency
 • Implementing TDS and data independency in the suite
 • Improving our SAP Data landscape with reference to the Global Regression Test Suite

Test automation architecture experience and strong analytic skills
For you to provide the new team with a strategic direction we expect you to have experience with Test Automation Architecture and having strong analytical-, problem solving-, and decision-making skills.

Furthermore, we expect:

 • 5+ years professional experience in a software role, preferable working with test automation
 • Excellent knowledge of test automation, testing tools (like Tosca, Selenium, Worksoft etc.) and test processes (Agile development, preferred ISTQB certification)
 • Good knowledge of SOA architecture, SOA testing metrics, Data Protocols, and virtualization concepts
 • Comprehensive knowledge in software development (e.g. C#, Java)
 • Degree in IT (software/system engineering, software architecture, computer science, information technology, electrical engineering or similar)
 • Solid experience in build management and continuous integration
 • Good communication skills (ability to explain complex technical issues)
 • Curious about new technologies and tools
 • Fluent English communication skills (ability to explain complex technical issues)
What you can expect from us:
 • Relocation package
 • Work in an international team & matrix structure
 • Friendly atmosphere & comfortable work place (Neptun office in Gdańsk Wrzeszcz)
 • Medical care & life insurance
 • Additional benefits like gym card, vouchers, travel points or cinema tickets, etc.
 • Trainings with experts & professional induction in a new position
 • Chill out rooms with Xbox and the best coffee in the office
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach przez Arla Global Shared Services spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A, w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przeprowadzonego przez Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 RODO, informuje się, iż Administratorem państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji jest Arla Global Shared Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A. Dane kontaktowe do Administratora w sprawie ochrony danych osobowych: onehr@arlafoods.com. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (art. 22(1) k.p.) oraz zgoda (Art. 6 ust. 1 a RODO). Dane osobowe mogą być przekazywane (ujawniane) organom publicznym wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych w toku procesu rekrutacji ze względu na wykorzystywane metody i narzędzia. Dane przechowywane będą w przypadku osób, z którymi zostanie zawarta umowa o pracę przez czas trwania umowy, a następnie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, natomiast dane osób, z którymi nie zostanie zawarta umowa o pracę przez okres 1 roku kalendarzowego, następnie dane zostaną zanonimizowane. Informuje się o następujących przysługujących prawach:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych danych przetwarzanych na podstawie umowy lub na podstawie zgody (Kontakt do administratora: dataprivacy@arlafoods.com).
 7. prawo wycofania zgody co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane. Informuje się, iż w procesie realizacji postanowień umowy nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.
Find out your future workplace
APLIKUJ TERAZ

Publikacja:
2019-12-19
Firma:
Arla Global Financial Services Centre Sp. z o.o.
Miejsce pracy:
dolnośląskie /