DOKUMENTY APLIKACYJNE

Praca dolnośląskie DOKUMENTY APLIKACYJNE

Ważnym elementem ubiegania się o pracę jest dostarczenie do pracodawcy wymaganego kompletu dokumentów, na który zazwyczaj składa się życiorys (CV) i list motywacyjny. Często, ich poprawne i ciekawe sporządzenie jest czynnikiem warunkującym zakwalifikowanie się na dalszy etap rekrutacji, dlatego ważnym jest by znać przynajmniej podstawowe zasady pisania tych dokumentów.

ŻYCIORYS

Curriculum Vitae, czyli inaczej życiorys, jest źródłem najważniejszych informacji o życiu zawodowym i wykształceniu danego kandydata. CV powinno być sporządzone na jednej, maksymalnie dwóch stronach A4, a jego zawartość powinna być czytelna, precyzyjna i dobrze zorganizowana. Większość pracodawców preferuje białe tło ze zdjęciem umieszczonym w prawym górnym rogu pierwszej kartki życiorysu. Ponadto, CV powinno być napisane na komputerze, takim samym typem czcionki i w jednym formacie oraz nie może zawierać osobowych form czasownika („ukończyłem/am”, „urodziłem/am” itd.).

Prawidłowo napisane CV składa się z następujących części:

 • Dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres email) umieszczone w lewym górnym rogu.
 • Wykształcenie – w tej części należy podać ukończone szkoły w kolejności odwrotnie chronologicznej, czyli od najpóźniej ukończonych do tych najwcześniejszych.
 • Doświadczenie zawodowe (obecna praca, wcześniejsze prace, praktyki zawodowe). Przy każdym stanowisku należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy oraz główne obowiązki.
 • Języki obce – wymieniając znane języki należy dokładnie określić stopień ich znajomości np. mówienie – płynne, czytanie – średnie itp.
 • Inne umiejętności, np. prawo jazdy, obsługa komputera, certyfikaty i uprawnienia.
 • Zainteresowania.
 • Klauzula o ochronie danych osobowych – na dole ostatniej strony CV należy zamieścić klauzulę, która brzmi następująco: „Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji.”

LIST MOTYWACYJNY

List motywacyjny stanowi odpowiedź na konkretną ofertę pracy, dlatego warto postarać się by był napisany rzeczowo i rzetelnie oraz był skierowany do określonego pracodawcy. List motywacyjny pozwala przedstawić motywy, jakimi dany kandydat kierował się aplikując na dane stanowisko i jest on swoistym rozwinięciem i uzupełnieniem życiorysu.

Do podstawowych zasad pisania listu motywacyjnego należą:

 • w lewym górnym rogu umieszczamy swoje dane osobowe, w prawym – miejsce i datę;
 • poniżej daty wyszczególniamy adresata listu motywacyjnego;
 • pamiętamy o formach grzecznościowych tj. „Szanowni Państwo”, „Z wyrazami szacunku,” itp.;
 • należy pamiętać o własnoręcznym, czytelnym podpisie;
 • list powinien zajmować jedną kartkę A4;
 • odpowiadając na konkretne ogłoszenie należy odwołać się do wymagań w nim zawartych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *