Stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim wynosi jedynie 5,2%, a to wynik lepszy niż średnia dla Polski (5,9%). Bezrobocie spada, a płace mieszkańców Dolnego Śląska są coraz wyższe. Przeciętna pensja brutto w 2018 roku w sektorze przedsiębiorstw wynosiła 5,361 złotych.

Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy jest pozytywnie oceniana przez pracowników, a coraz więcej pracodawców ma kłopoty z uzupełnianiem braków kadrowych.

Sektory z największym deficycie pracowników to:

Budownictwo – poszukiwani są betoniarze, zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, robotnicy obróbki drewna i stolarze, pracownicy robót wykończeniowych, a także kierownicy budowy i inżynierowie budownictwa.

Transport – oferty pracy w dolnośląskim czekają na kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Zatrudnienie znajdą magazynierzy, spedytorzy i logistycy.

Gastronomia i przetwórstwo spożywcze – tutaj występuje duże zapotrzebowanie na kelnerów, barmanów, szefów kuchni i piekarzy.

Opieka zdrowotna – w regionie brakuje pielęgniarek i położnych, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, fizjoterapeutów i masażystów oraz lekarzy.

Usługi – w tym sektorze występuje duże zapotrzebowanie na fryzjerów, sprzedawców, kasjerów, a także samodzielnych księgowych.

Ponadto w dolnośląskim brakuje nauczycieli języków obcych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Wakaty znajdą się też w przemyśle i obróbce metali (poszukiwani są m.in. monterzy konstrukcji stalowych i ślusarze).

Większość profesji jest zaliczanych do zawodów zrównoważonych. W większości powiatów, zwłaszcza na terenie dużych ośrodków miejskich, nie odnotowano zawodów nadwyżkowych. Ekonomiści, pedagodzy, pracownicy biur podróży, specjaliści technologii żywienia, operatorzy maszyn górniczych, a także rolnicy i hodowcy – to profesje, z którymi może być ciężko o pracę w niektórych powiatach Dolnego Śląska (a szczególnie w małych miejscowościach).

Gospodarka województwa dolnośląskiego szybko się rozwija w ostatnim czasie, ale mimo rekordowo niskiego bezrobocia, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy inwestuje niemałe środki finansowe w walkę z bezrobociem. Formy aktywizacji, z których mogą korzystać bezrobotni to m.in. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, podnoszenie kwalifikacji, bony na zasiedlenie czy świadczenia pieniężne. Na pomoc mogą liczyć również osoby niepełnosprawne.