Województwo dolnośląskie jest jednostką podziału administracyjnego Polski, utworzoną w 1999 roku razem z piętnastoma innymi województwami. Położone jest ono na południowym zachodzie kraju, na Dolnym Śląsku i wschodnich Łużycach Górnych. Zostało utworzone z ziem poprzednich województw wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i części leszczyńskiego oraz kaliskiego. Województwo dolnośląskie graniczy z Niemcami (na zachodzie) i Czechami (na południu) oraz z województwami: opolskim (na wschodzie), wielkopolskim (na północy) i lubuskim (na północnym-zachodzie). Najważniejszym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym i kulturowo-oświatowym Dolnego Śląska, stanowiącym siedzibę władz wojewódzkich jest położony w środkowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego Wrocław.

Łącznie z Wrocławiem, na terenie województwa dolnośląskiego znajduje się 91 miast, w tym cztery na prawach powiatu, stanowiące zarazem największe ośrodki miejskie Dolnego Śląska. Należą do nich: Wrocław, zamieszkały przez 628,5 tysiąca osób, Wałbrzych, którego populacja wynosi 113 tysięcy osób, Legnica z liczbą ludności na poziomie niecałych 100 tysięcy i Jelenia Góra licząca 84,5 tysiąca mieszkańców. Najmniejszym miastem dolnośląskiego jest położony w jego zachodniej części Wleń, zamieszkały przez 1800 osób. Administracyjnie województwo dolnośląskie złożone jest z 26 powiatów, w tym 4 powiatów grodzkich. Powiaty dzielą się na 169 gmin, z czego 78 to gminy wiejskie.

Gospodarka województwa dolnośląskiego w znacznej mierze opiera się na przemyśle i rozwoju usług z nim związanych. Szczególnie ważnym okręgiem przemysłowym zlokalizowanym na Dolnym Śląsku jest Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, na którego terenie działa jeden z największych zakładów pracy w dolnośląskim – Huta Miedzi Głogów. Obecnie, do dolnośląskich branż i sektorów działalności gospodarczej stojących w obliczu największego rozkwitu należą:

  • bankowość i ubezpieczenia,
  • przemysł motoryzacyjny,
  • produkcja żywności,
  • przemysł maszynowy, chemiczny i niemetalowy,
  • przemysł elektroniczny,
  • stacje paliw,
  • sieć supermarketów i hipermarketów,
  • hotele i restauracje.

Ponadto, na terenie województwa funkcjonują trzy Specjalne Strefy Ekonomiczne: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST – PARK”, Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości  oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE).