Archiwista

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 69592

Warunki pracy

- praca biurowa (siedząca przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie) i fizyczna w siedzibie Archiwum,
- sztuczne oświetlenie miejsca pracy,
- kontakt z kurzem archiwalnym i zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt,
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, skaner, drukarka),
- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
- praca na wysokości do 3 m

Zakres zadań

 • obsługa pracowni naukowej
 • porządkowanie akt uszkodzonych w czasie powodzi
 • przeprowadzanie skontrum zasobu oddziału
 • utrzymanie czystości w obrębie oddziału
 • opracowywanie dokumentacji pruskich i niemieckich urzędów z wykorzystaniem specjalistycznych baz komputerowych
 • wykonywanie kwerend
 • utrzymanie właściwych warunków przechowywania zasobu oddziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie policealne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w obszarze archiwalnym
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym (warunek konieczny)
 • umiejętność odczytywania pisma neogotyckiego-rękopiśmiennego
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • znajomość rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 • znajomość przepisów KPA w zakresie wydawania zaświadczeń
 • znajomość podstawowych programów komputerowych
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność wykonywania pracy samodzielnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wskazana praktyka w archiwum państwowym, w muzeum z powierzonym zasobem archiwalnym lub w archiwum zakładowym innnej instytucji posiadającej zasób pruski i niemiecki
 • doświadczenie w pracy przy aktach pruskich i niemieckich urzędów z XIX i XX wieku
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Legnica
Data publikacji:
2020-10-05
Poznaj ofertę...
Warunki pracy- praca biurowa (siedząca przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie) i fizyczna w siedzibie Archiwum i poza nim,- sztuczne oświetlenie miejsca pracy,- kontakt z kurzem archiwalnym i zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt,- użytkowanie sprzętu...
Publikacja:
2020-10-05
Firma:
Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław