Aspirant pracy socjalnej

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu
Aspirant pracy socjalnej
Miejsce pracy: Bolesławiec
Numer: StPr/21/1389
OBOWIĄZKI:
Przygotowanie się do samodzielnego wykonywania obowiązków pracownika socjalnego poprzez podjęcie studiów uzupełniających oraz udział w szkoleniach, rozeznawanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej, w szczególności asystowanie w przeprowadzaniu przez pracownika socjalnego rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz przeprowadzanie wywiadów pod nadzorem pracownika socjalnego, asystowanie przy ustalaniu przez pracownika socjalnego form pomocy właściwych dla sytuacji osób ubiegających się o pomoc, ustalanie form pomocy pod nadzorem pracownika socjalnego, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin oraz dostępnych form pomocy,asystowanie pracownikowi socjalnemu przy prowadzeniu pracy socjalnej z osobą i rodziną, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej, asystowanie w organizowaniu różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury socjalnej, odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym, pełnienie funkcji kandydata na opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych z terenu Gminy i wykonywanie zadań opiekuna prawnego w wypadku powierzenia przez Sąd takiej funkcji, wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, brak pozbawienia władzy rodzicielskiej, brak skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, a także brak orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, a także zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, wykształcenie co najmniej średnie maturalne, mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, psychologia, socjologia, resocjalizacja, politologia, polityka społeczna, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, znajomość: ustawy o pomocy społecznej, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku: dobra znajomość i obsługa komputera, doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze, posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, sprawna obsługa klienta, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań, terminowość, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, odporność na stres, poprawna komunikacja pisemna, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych, nastawienie na własny rozwój, chęć podnoszenia kwalifikacji.

Miejsce pracy:

Bolesławiec


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Głogów
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
Diagnozowanie usterek i określanie zakresu naprawy, bieżąca naprawa, serwis i konserwacja Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: Ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem sprzętu diagnostycznego...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
Przygotowywanie posiłków typu fast food, sprzątanie miejsca pracy, obsługa klientów.Godziny pracy: 6:00 - 6:00 - trzy zmianyumowa zlecenie: 3 lataIlość godzin w miesiącu około Kontakt z pracodawcą: i.hes@weegree.com Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Biskupice Podgórne
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
GROMADZENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI I ICH ANALIZA KONTROLA JAKOŚCI KOMPONENTÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI STANDARDAMI, RAPORTOWANIE W JĘZYKU KOREAŃSKIMForma umowy: umowa o pracę na na czas określony tj 3 lata ,praca w godzinach od 8-16.15Kontakt z...
Publikacja:
2021-10-28
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Bolesławiec