Audytor wewnętrzny

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 700 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.

 

Audytor wewnętrzny

 

Miejscem pracy byłyby Gliwice. Wyjazdy na realizowane projekty (delegacj ). Osoba miałaby jedną osobę do pomocy – do prowadzenia dokumentacji. Najważniejsze jest doświadczenie w audycie wewnętrznym z prawdziwego zdarzenie (nie ISO tylko).

 

Audytor wewnętrzny jest stanowiskiem wymagającym nie tylko wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale również doświadczenia. Wielu umiejętności i obycia w branży, w której przeprowadzane są audyty. Jest to podstawowe stanowisko w dziale audytu wewnętrznego. Jego główne zadania polegają na:

 • uczestnictwie w projektach audytorskich,
 • wykonywaniu prac założonych w planie audytu.

Audytor wewnętrzny musi rozumieć specyfikę danej branży, jak i występującego ryzyka biznesowego, operacyjnego oraz finansowego. Nadto musi wykazywać się rozumieniem celów organizacji, zewnętrznych uregulowań, a także potrzeb reprezentowanych przez akcjonariuszy, zarząd oraz pracowników.

 

W zakres obowiązków audytora wewnętrznego wchodzi:

 • uczestnictwo w projektach audytowych, które obejmują jeden bądź kilka wymienionych obszarów:
  • audyt finansowy polegający na sprawdzeniu sporządzonych sprawozdań finansowych, a dokładniej mówiąc uwzględnienie obowiązujących przepisów oraz wewnętrznej polityki rachunkowości,
  • audyt operacyjny polegający na analizie kluczowych procesów oraz zasobów w organizacji, względem zainstalowanych kontroli wewnętrznych, a także ewentualnie mogących wystąpić ryzyk,
  • SOX polega na weryfikacji kryteriów funkcjonowania kontroli wewnętrznych, jakie narzuca ustawa Sarbanes-Oxley Act, przeprowadzanej względem jednostek bądź firm,
  • audyt systemów i procesów IT obejmuje weryfikację funkcjonowania procesów i systemów IT pod kątem występowania ryzyk;
 • podjęcie odpowiedzialności za projekty jednorazowe,
 • audyt kontroli wewnętrznych zainstalowanych w poszczególnych procesach bądź systemach w organizacji,
 • uczestnictwo w projektowaniu nowych systemów kontroli wewnętrznej,
 • przygotowania raportu zawierającego wnioski i zalecenia, z wykonanej pracy.

Kandydat, który chce zostać audytorem wewnętrznym może rozpocząć swoją karierę w firmie audytorskiej, dziale audytu wewnętrznego bądź też innym wybranym dziale firmy. Na rynku pracy jest to zawód określany, jako specjalistyczny, a do tego ceniony, jeśli osoba takowa posiada minimum 2-3 lata doświadczenia, wykazuje się rozumieniem procesów biznesowych i znajomością metodologii przeprowadzania audytu. Do tego posiada niezbędne kwalifikacje zawodowe bądź też jest na etapie ich uzyskiwania.

 

Audytor wewnętrzny musi cechować się:

 • terminowością,

 • dokładnością,

 • oraz gotowością do podejmowania częstych podróży służbowych, również zagranicznych.

Audytor wewnętrzny zdobywając coraz to większe doświadczenie i mogący pochwalić się dużą wiedzą, może zostać kolejno mianowany na managera ds. audytu wewnętrznego. Niezbędne jest tutaj także, by wykazywał się umiejętnością zrządzania zespołem, a do tego umiejętnością wykorzystania zdobytej wiedzy merytorycznej, w praktyce.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław, Wałbrzych
Data publikacji:
2020-09-11
Poznaj ofertę...
 Praca o charakterze delegacyjnym – kontrole inwestycji kolejowych na terenie całej Polski.Możliwość wyboru lokalizacji wykonywania zadań biurowych. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:prowadzenie kontroli instytucjonalnej w celu potwierdzenia...
Publikacja:
2020-08-28
Firma:
NES Global Talent
Miejsce pracy:
dolnośląskie /