Dd/funkcjonariusz służby celno-skarbowej/ specjalista służby celno-skarbowej

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Dd/funkcjonariusz służby celno-skarbowej/ specjalista służby celno-skarbowej
Miejsce pracy: Wałbrzych
Numer: StPr/21/0056
OBOWIĄZKI:
- zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń orazściganie ich sprawców w zakresie określonym w przepisach odrębnych,- kontrola przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi,- kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczenia i zużycia wyrobów akcyzowych oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy,- kontrola przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych,- kontrola transportu drogowego na zasadach określonych w przepisach odrębnych,- kontrola wywozu i przywozu na terytorium RP towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom,- kontrola paliw w zbiornikach pojazdów samochodowych lub innych środków przewozowych,- prowadzenie postępowania mandatowego,- przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki,- kontrola ruchu drogowego w trybie i przypadkach określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym,- wykonywanie czynności procesowych w sprawach o przestępstwa w przypadkach konieczności udzielania wsparcia komórkom dochodzeniowo-śledczym,- wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia,- realizowanie czynności zatrzymania osoby w trybie i przypadkach określonych w ustawie - Kodeks postępowania karnego i ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej,- organizowanie i koordynacja czynności kontroli w ramach zespołów kontrolnych,- współpraca z innymi służbami i organami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości, - podejmowanie wspólnych działań z innymi organami i instytucjami zmierzających do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie branżowe, brak
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B


Wymagania inne:

Zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 505 ze zm.) funkcjonariuszem może być osoba:1. będąca obywatelem polskim,2. korzystająca z pełni praw publicznych,3. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,4. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,5. ciesząca się nieposzlakowaną opinią,6. której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku.Kwalifikacje zawodowe dodatkowe:wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne (w komórkach dochodzeniowo-śledczych),

Miejsce pracy:

Wałbrzych


Rodzaj umowy:

Mianowanie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Ząbkowice Śląskie
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
POZYSKIWANIE NOWYCH UBEZPIECZEŃ, OBSŁUGA KLIENTÓW W TERENIE.MIEJSCE PRACY POWIAT ZĄBKOWICKI Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Uprawnienia: KULTURA OSOBISTA Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ Uprawnienia: KURS PRAWA JAZDY B...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Ziębice
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
W ZAWODZIE Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: KSIĄŻECZKA DO CELÓW SANITARNYCH LUB GOTOWOŚĆ JEJ WYROBIENIA Wymagania inne: DOŚWIADCZENIE MILE WIDZIANE, CHĘCI DO PRACY
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Chocianowiec
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
• Bieżąca obsługa spraw administracyjno-biurowych,• Obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej,• Segregacja, ewidencjonowanie i tworzenie zbiorów dokumentacji • Wprowadzanie faktur zakupowych do programów komputerowych • Prowadzenie baz...
Publikacja:
2021-01-25
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wałbrzych