Dyrektor gminnego ośrodka pomocy społecznej

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
Dyrektor gminnego ośrodka pomocy społecznej
Miejsce pracy: Niechlów
Numer: StPr/21/1055
OBOWIĄZKI:
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANY NA STANOWISKU.1. Kierowania Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz.2. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki, uchwał Rady Gminy Niechlów, zarządzeń Wójta Gminy Niechlów.3. Organizacja działalności poszczególnych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk.4. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach objętych zakresem działania GOPS w ramach posiadanych upoważnień.5. Zapewnienie realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, wdrażanie lokalnych programów pomocy społecznej.6. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Niechlów dotyczących działania GOPS.7. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialności za majątek GOPS.8. Przygotowywanie oraz składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania GOPS.9. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym GOPS.10. Nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej, państwowej i zawodowej, o ochronie informacji niejawnych oraz obowiązującej polityki ochrony danych osobowych w Ośrodku przez podległych pracowników,11. Wykonywanie zadań wynikających z kontroli zarządczej oraz prowadzenie nadzoru nad realizacją wniosków pokontrolnych,12. Wykonywania zadań zleconych przez Wójta Gminy Niechlów.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne


Wymagania inne:

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:a) wykształcenie wyższe, b) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej oraz minimum 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym,c) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2020.1876 ze zm.), d) obywatelstwo polskie, o stanowisko mogą ubiegać się obywatele kraju UE lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,f) nieposzlakowana opinia,g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,h) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,i) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz. 289),j) stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,k) bardzo dobra znajomość przepisów, w szczególności: - ustawy o pomocy społecznej, - ustawy o świadczeniach rodzinnych, - ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, - ustawy o Karcie Dużej Rodziny,- ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, - ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, - ustawy kodeks postępowania administracyjnego, - ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,- ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem,- ustawy o finansach publicznych,- ustawy Prawo zamówień publicznych, - ustawy o samorządzie gminnym, - ustawy o pracownikach samorządowych,- ustawy o ochronie danych osobowych,- ustawy o dodatkach mieszkaniowych.2. WYMAGANIA DODATKOWE:a) znajomość zasad funkcjonowania samorządu,b) doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym zarządzanie zespołem osób,c) umiejętności kierowania pracą zespołu,d) umiejętności interpersonalne: komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu zadań,e) osiągnięcia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację pomocy społecznejf) doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,g) obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonaną pracę, rzetelność, staranność,h) umiejętność pracy pod presją czasu.

Miejsce pracy:

Niechlów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

5 000 - 5 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Punkt Pośrednictwa Pracy Brzeg
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
- Kompletowanie zamówień - Sortowanie towaru- Pakowanie zamówień- Skanowanie za pomocą skanerów Zebra modele MC32N i MC330,- Rozłożenie towaru na magazynie- Przyjęcie towaru w systemie
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Polkowice
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
Wykonywanie śniadań dla gości hotelowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Uprawnienia: Dyspozycyjność Uprawnienia: komunikatywność Wymagania inne: doświadczeni: praca jako pomoc kuchenna dodatkowe wymagania : wysoka higiena...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Polkowice
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
PRACE OGÓLNOBUDOWLANE Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: DOŚWIADCZENIE W ZAWODZIE, MILE WIDZIANE UPRAWNIENIA ELEKTRYKA ORAZ PRAWO JAZDY KAT.B.
Publikacja:
2021-10-15
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Niechlów