Ekspert ds. restrukturyzacji i windykacji kredytów trudnych

Getin Noble Bank SA

 

poszukuje Kandydatów/ Kandydatek do współpracy, jako:

Ekspert ds. restrukturyzacji i windykacji kredytów trudnych
Wrocław
Twój zakres obowiązków:
 • obsługa zagrożonych wierzytelności klientów hipotecznych oraz firmowych o wysokich saldach zaangażowania,
 • bezpośredni kontakt oraz prowadzenie negocjacji z Klientami B2B oraz B2C,
 • negocjowanie warunków spłaty zadłużenia, restrukturyzacji oraz ugód,
 • negocjowanie warunków przejęć nieruchomości lub doprowadzanie do ich dobrowolnej sprzedaży,
 • ocena kondycji finansowej klientów, perspektyw na spłatę zadłużenia oraz weryfikacja stanu zabezpieczeń,
 • udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz mediacyjnych,
 • nadzorowanie realizacji strategii restrukturyzacji oraz odzyskiwania wierzytelności na drodze polubownej lub przymusowej,
 • kontakt z podmiotami zewnętrznymi oraz instytucjami (urzędami, syndykami, komornikami, sądami) zaangażowanymi w proces restrukturyzacji i windykacji.
Nasze wymagania:
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, prawo),
 • doświadczenie w obszarze restrukturyzacji lub windykacji należności klientów hipotecznych i/lub firmowych,
 • znajomość przepisów prawa bankowego oraz cywilnego, w szczególności w zakresie prawnych zabezpieczeń oraz dochodzenia wierzytelności,
 • znajomość przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego,
 • komunikatywność, kreatywność oraz wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne,
 • dynamizm w działaniu i nastawienie na realizację celu,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
To oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • samodzielność w pracy i możliwość rozwoju zawodowego,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • dostęp do Multikafeterii MyBenefit (dofinansowanie do karty Multisport).
Nasza praca została zauważona i doceniona
w prestiżowych rankingach:
Dołącz do
naszego zespołu!
APLIKUJ TERAZ
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ma Pan/Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz załączenie klauzuli jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami


Informacje o Administratorze danych przeczytasz TUTAJ.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, kontakt:
Telefon: 664 919 797 lub 32 604 30 01 (z zagranicy)
Formularz kontaktowy: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy (dalej „Bank”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są:
- w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
1) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie:
medycyny pracy (Medicover i placówki współpracujące)

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

1) do zakończenia rekrutacji (oraz dodatkowo przez okres 3 lat), w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
2) do 3 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:
1) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
2) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
4) Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
E-mail: iod@gnb.pl
Formularz kontaktowy na stronie: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.

*Best Quality Employer 2021 – tytuł przyznawany pracodawcom, którzy przestrzegają dobrych praktyk w polityce zatrudnienia, efektywnie zarządzają zasobami ludzkimi oraz pielęgnują kulturę organizacyjną i dobrą atmosferę wewnątrz firmy.
**Friendly Workplace 2021 - Drugi rok z rzędu otrzymaliśmy tytuł Friendly Workplace. To wyróżnienie dla firm, które stawiają na nowoczesne podejście do polityki personalnej i rozwoju pracowników.
***Złoty Bankier 2021 – W 2021 roku drugi rok z rzędu otrzymaliśmy tytuł Złotego Banku - zajęliśmy pierwsze miejsce w głównej kategorii: najlepsza wielokanałowa jakość obsługi. Zostaliśmy wyróżnieni także w kategorii: Bezpieczny bank – najlepsze praktyki oraz zajęliśmy trzecie miejsce w kategorii: Karta kredytowa.
****Przyjazny Bank Newsweeka 2020 – 3. miejsce w kategorii Klient zdalny to wyróżnienie dla naszego banku w kolejnej edycji rankingu Przyjazny Bank Newsweeka. Najwięcej punktów przyznawano tu w zakresie bankowości mobilnej, gdzie pod uwagę brano łatwość jej aktywacji, przyjazność nawigacji oraz dodatkowe funkcjonalności.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Getin Noble Bank S.A.
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2022-01-10
Poznaj ofertę...
Pracując u nas, będziesz odpowiedzialna/ny za: obsługę zagrożonych wierzytelności klientów VIP, hipotecznych oraz korporacyjnych o wysokich saldach zaangażowania, kontakt oraz prowadzenie negocjacji z klientami B2B oraz B2C, negocjowanie warunków spłaty...
Publikacja:
2022-01-12
Firma:
Getin Noble Bank S.A.
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław