Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Lubin
Ogłoszenie o naborze Nr 81679

Warunki pracy

- siedziba urzędu znajduje się na III piętrze w budynku z windą
- praca biurowa przy komputerze

Zakres zadań

 • organizuje i prowadzi działalność Inspektoratu w zakresie przepisów dotyczących rachunkowości, finansów publicznych oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi, dokonuje kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym jednostki i obowiązującymi przepisami
 • opracowuje budżet Inspektoratu oraz niezbędne zmiany w tym zakresie oraz opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości jednostki
 • sporządza informacje i sprawozdania budżetowe i finansowe
 • prowadzi sprawy kadrowe inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne, zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość przepisów o finansach publicznych i rachunkowości
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy
 • Znajomość przepisów o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera i innych rządzeń biurowych
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Firma Transportowa MP TRANS Marcin Pitera
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Bolesławiec
  Data publikacji:
  2021-08-02
  Poznaj ofertę...
  Zakres czynności finansowo - księgowych: Nadzór nad prowadzoną zewnętrznie księgowością. Analiza i kontroling w sporządzaniu przez firmę zewnętrzną miesięcznych raportów (Bilans, Cash Flow oraz ZZwKW). Odpowiadanie za weryfikację wyliczeń podatkowych...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  TERMAT Sp. z o.o.
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Środa Śląska
  Data publikacji:
  2021-07-31
  Poznaj ofertę...
  Zadania: nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych Spółki przygotowywanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych współpracę z US i ZUS a także innymi instytucjami zewnętrznymi nadzór nad prawidłowością comiesięcznych rozliczeń podatkowych...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  RENA Polska Sp. z o.o.
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wykroty
  Data publikacji:
  2021-07-28
  Poznaj ofertę...
  Zakres obowiązków: nadzór nad prowadzeniem pełnej księgowości samodzielne sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych (CIT,IFT1, IFT2) kwalifikacja merytoryczna dokumentów do kategorii podatkowych/kosztowych nadzór nad terminową realizacją...
  Publikacja:
  2021-07-22
  Firma:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Lubin