Główny księgowy

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie
Główny księgowy
Miejsce pracy: Głogów
Numer: StPr/21/1198
OBOWIĄZKI:

Ogólny zakres obowiązków: -prowadzenie rachunkowości jednostki oświatowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętą polityka rachunkowości, -wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, -prowadzenie rozliczeń podatku VAT -sporządzanie list płac dla pracowników jednostki -rozliczanie -wynagrodzeń oraz wszelkich świadczeń dotyczących pracowników, -sporządzanie przelewów bankowych z wynagrodzeń,- prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń z ZUS, US, GUS, PPK,- wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników jednostki -odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi, -odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej, -opracowanie planów i projektów wykorzystania środków gospodarczych pozostających w dyspozycji jednostki i monitorowanie ich wykorzystania, -sporządzanie sprawozdań budżetowych, -dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym, kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, -nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedszkola zgodnie z ustawą o rachunkowości, -sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki -przekazywanie dyrektorowi informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji, -współudział w kierowaniu gospodarka finansową przedszkola we wszystkich jej aspektach, -zabezpieczenie ochrony tajemnicy służbowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w podległym dziale, -przetwarzanie danych osobowych w sposób gwarantujący ich -zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed ich utratą lub zniszczeniem zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, -wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola, nie wymienionych powyżej, a wynikających z organizacji pracy przedszkola.

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne


Wymagania inne:

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe: 1) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 2) ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Uprawnienia/ umiejętności/ inne: 1.Znajomość regulacji prawnych z zakresu księgowości budżetowej, rachunkowości i płac, zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działalności placówek oświatowych. 2.Biegła znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty, Kodeks Pracy, ustawa o rachunkowości oraz ustawa o finansach publicznych wraz ze znajomością przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych. 3.Praktyczna znajomość obsługi komputera i bankowości elektronicznej. 4.Znajomość programu PŁATNIK, VULCAN FINANSE, VULCAN PŁACE oraz pakietu MS OFFICE. 5.Umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostki, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia. 6.Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, dyskrecja, dokładność, 7.Rzetelne i terminowe wykonywanie obowiązków. 8.Gotowość do systematycznej aktualizacji wiedzy. 9.Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, preferowane doświadczenie w księgowości budżetowej, w jednostkach oświatowych samorządu terytorialnego.

Miejsce pracy:

Głogów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Work & Business Solutions
Lokalizacja:
dolnośląskie/
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
Miejsce pracy: okolice Liw (woj. mazowieckie) Nr ref.: GK/22 Zakres obowiązków: Rozliczanie produkcji: materiałówka, koszty pośrednie, MPK, klucze podziału i rozliczania kosztów. Sporządzanie: bilansu, rachunku wyników i sprawozdania z przepływów środków...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
9AND7 SP Z O O
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
Zakres obowiązków: prowadzenie rachunkowości jednostki; wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
M&W INVEST Sp. z o.o.
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2022-01-14
Poznaj ofertę...
Miejsce pracy: Gdańsk WYMAGANIA: wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i rachunkowość, ekonomia,lub pokrewne) mile widziane doświadczenie w branży deweloperskiej, budowlanej lub nieruchomościowej bardzo dobra znajomość MSR/MSSF minimum 3 lata...
Publikacja:
2021-12-22
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Głogów