Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 81541

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
wyjazdy służbowe krajowe,
obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Zakres zadań

 • sporządza i na bieżąco prowadzi ewidencję wykonywanych zadań oraz rozliczeń finansowych. Wykonuje zadania związane z realizacją programów rządowych,
 • prowadzi sprawy związane z aktualizacją harmonogramów poprzez nanoszenie miesięcznego wykonania robót dla zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Oddział,
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi i Centrali w zakresie sprawozdawczości oraz rozliczeń inwestycji w celu bieżącego monitorowania postępu robót,
 • monitoruje wdrażanie zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych oraz Centrali. Prowadzi archiwizację dokumentów związanych z kontrolami przeprowadzonymi w zakresie zadań Zespołu Kierownika Projektu,
 • współuczestniczy w monitoringu gwarancji należytego wykonania umowy,
 • analizuje roszczenia i zagrożenia występujące na kontraktach,
 • monitoruje sprawy związane z nieregulowaniem płatności na rzecz podwykonawców na zadaniach Zespołu Kierownika Projektu,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania lub realizacji inwestycji drogowych,
 • znajomość przepisów z zakresu: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Budowlane, Prawo Ochrony Środowiska, Znajomość wytycznych wz. kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy UE, Znajomość warunków kontraktowych FIDIC,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania inwestycjami,
 • przeszkolenie z zakresu: finansowania, roszczeń, kwalifikowalności wydatków unijnych, rozliczania projektów unijnych; warunków kontraktowych FIDIC,
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2021-07-27
Poznaj ofertę...
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno-biurowa, - obsługa klientów zewnętrznych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: -...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2021-07-27
Poznaj ofertę...
Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na pierwszym piętrze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
ManpowerGroup Sp. z o.o.
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2021-07-26
Poznaj ofertę...
Oferta: Możliwość rozwoju w międzynarodowej firmie o uznanej pozycji na rynku Umowa o pracę na czas określony Wynagrodzenie miesięczne - 5000 - 6000 zł brutto (w zależności od doświadczenia i poziomu języka obcego) Pakiet benefitów (karta MultiSport,...
Publikacja:
2021-07-22
Firma:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław