Inspektor ds. energetycznych

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest publiczną placówką służby zdrowia, udzielającą świadczenia medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Naszym celem jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Stanowimy bazę dydaktyczną dla studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Co nas wyróżnia?

 

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest regionalną jednostką opieki zdrowotnej oddaną poprawie stanu zdrowia mieszkańców regionu i kraju poprzez:

 • kompleksowe diagnozowanie i leczenie wspierane innowacjami
 • kształcenie i wychowywanie kadry medycznej
 • prowadzenie wielozakresowych badań, służących poprawie skuteczności diagnozowania i leczenia
 • promowanie zdrowego trybu życia

Naszym priorytetem jest realizacja projektów badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, a misję dydaktyczną realizujemy w oparciu o najlepszych lekarzy specjalistów oraz najnowocześniejsze metody nauczania. Są tu hospitalizowane przypadki z medycznego punktu widzenia najtrudniejsze, wymagające wysokospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprzętu. Oprócz realizacji wysokospecjalistycznych procedur medycznych, naszym zadaniem – jako szpitala uniwersyteckiego jest również kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej, a także działalność naukowa i badawcza, która ma na celu rozwój medycyny oraz poprawę jakości leczenia.

 

Inspektor ds. energetycznych
Miejsce pracy: woj. dolnośląskie
Nr ref.: IE/TUI/2020
Zadania:
 • Organizowanie pracy konserwatorów celem zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej, zarówno z sieci energetycznej jak i ze źródeł zasilania awaryjnego we wszystkich obiektach szpitala.
 • Sprawowanie kontroli nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów sprawności technicznej instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych, oraz nadzór nad usuwaniem awarii na instalacjach i urządzeniach, a w przypadku wystąpienia poważnej awarii wykraczającej poza możliwości sprzętowe działu, zgłaszanie tego faktu przełożonemu.
 • Prowadzenie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym dokumentacji eksploatacyjnej) z uwzględnieniem czynności wchodzących w zakres obsługi, konserwacji remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym wykonywanych przez podległych pracowników i firmy zewnętrzne.
 • Organizowanie prac remontowo-adaptacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych.
 • Zabezpieczenie pracownikom działu bezpiecznych warunków pracy przy użyciu sprzętu ochronnego i zabezpieczającego z aktualnymi wynikami badań oraz nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP i p.poż przy użyciu tego sprzętu.
 • Składanie do Działu Logistyki i Zamówień Publicznych zamówień materiałowych i czuwanie nad ich realizacją w celu zabezpieczania materiałowego zapewniającego utrzymanie eksploatacyjne oraz sprawne wykonywanie prac remontowo-adaptacyjnych.
 • Sporządzanie harmonogramów czasu pracy (grafików) dla konserwatorów elektryków.
 • Kontrolowanie ważności posiadanych aktualne zaświadczeń kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
 • Koordynowanie napraw wszelkiego rodzaju sprzętu AGD.
 • Zbieranie i uaktualnianie dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.
 • Nadzór nad pracami firm zewnętrznych realizujących roboty elektryczne, montaż lub wymianę urządzeń elektrycznych.
 • Nadzór nad realizacją i rozliczanie umów z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie robót elektrycznych, montażu lub wymiany urządzeń elektrycznych.
 • Przygotowywanie materiałów do postepowań przetargowych (wniosków przetargowych, opisów przedmiotu zamówienia itp.). w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych, pomiarów instalacji elektrycznych, montażu lub wymiany urządzeń elektroenergetycznych, robót remontowych w zakresie instalacji elektrycznych.
 • Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego, wynikających z zakresu działania Działu.
Wymagania:

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie minimum średnie o kierunku elektrycznym.
 • Świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i dozoru – uprawnienia SEP Grupa 1, pkt. 2, 3, 4, 7, 10.
 • Znajomość układów elektroenergetycznych oraz umiejętność czytania schematów elektrycznych.
 • Znajomość przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności.
 • Umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobra organizacja pracy.
 • Samodzielność w działaniu i umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy.
 • Znajomość MS Office (Word, Excel).

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku elektrycznym.
 • Staż pracy minimum 5 lat na podobnym stanowisku.
 • Wiedza i doświadczenia w zakresie technicznej obsługi budynków oraz znajomości prawa budowlanego.
 • Znajomość podstaw miernictwa elektronicznego (oscyloskopy, generatory, analizatory, układy pomiarowe itp.).
Oferujemy:
 • Umowę o pracę.
 • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy.
 • Możliwość uzyskania uprawnień energetycznych SEP w przypadku braku aktualnych uprawnień.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2020-10-05
Poznaj ofertę...
wykonywanie szalowań i rusztowań, murowanie, tynkowanie, wylewanie stropów, czytanie rysunku technicznego, montowanie elementów, prace wykończeniowe i remontowe oraz rozbiórkowe.Miejsce pracy: ul. Porajowska 38, 54-106 WrocławForma umowy: umowa o pracę na...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2020-10-05
Poznaj ofertę...
Przedłużanie i laminowanie rzęc, stylizacja brwi oraz farbowanie.Miejsce pracy: ul. Tadeusza Kościuszki 109 m. 1U, 50-439 WrocławForma umowy: umowa o pracę na czas określony tj: 3 lata, praca w godzinach od 10-14Oferta w sali: H Wymagania...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Górze
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Bełcz Górny
Data publikacji:
2020-10-05
Poznaj ofertę...
wykonywanie prac pielęgnacyjno ogrodowych w uprawach, zbieranie i zworzenie plodów rolnych z pola.Wymagania inne:godz. pracy - 7:00-15:00
Publikacja:
2020-09-21
Firma:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Miejsce pracy:
dolnośląskie /