Inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 68724

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na III piętrze z dostępem do światła dziennego,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • porządkowanie dokumentacji przejętej w stanie nieuporządkowanym w latach wcześniejszych do archiwum zakładowego
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prawidłowego porządkowania dokumentacji w postaci nieelektronicznej i elektronicznej
 • weryfikacja i przejmowanie dokumentacji spraw ostatecznie zakończonych z komórek organizacyjnych Urzędu
 • porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej przekwalifikowanej do kategorii A
 • opracowywanie dokumentacji medycznej
 • udostępnianie dokumentacji znajdującej się w zasobie archiwum zakładowego
 • ocenianie wartości dowodowej dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania minął, oznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu archiwistyki lub wyższe i ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku archiwisty w archiwum państwowym albo archiwum zakładowym: urzędu obsługującego organ państwowy lub urzędu obsługującego organ jednostki samorządu terytorialnego
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wraz z aktami wykonawczymi (w zakresie dokumentacji medycznej)
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  wczoraj
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy-praca w siedzibie Urzędu,-wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na pierwszym piętrze z dostępem...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  wczoraj
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracyNaszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u elastycznego pracodawcy,- przyjazne i otwarte na pracowników z niepełnosprawnościami środowisko pracy,- pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2020-09-16
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - delegacje służbowe- praca w kontrolowanej placówce- praca w siedzibie Urzędu.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy -stanowisko pracy...
  Publikacja:
  2020-09-16
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław