Inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 72290

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem oraz finansowaniem inwestycji lotniczego przejścia granicznego
 • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem środków dotacji na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zadań zleconych w obszarze transportu
 • prowadzenie kontroli jednostek samorządu terytorialnego pod względem prawidłowości wykorzystania środków dotacji z budżetu państwa z zakresu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zadań zleconych w obszarze transportu oraz monitorowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie zgodności z zapisami umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa
 • uczestniczenie w innych kontrolach realizowanych przez Oddział Infrastruktury Technicznej
 • prowadzenie postępowania administracyjne w I instancji w sprawie zwrotu dotacji lub jej części wykorzystanej lub pobranej niezgodnie z przepisami prawa
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań na zajmowanym stanowisku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie granicy państwowej
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Szewce
  Data publikacji:
  wczoraj
  Poznaj ofertę...
  pakowanie przesyłek, przerabianie produktów, inwentaryzacja, obsługa maszyny wtryskowej, składanie łańcuchów,pakowanie produktów Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Kamieniec Ząbkowicki
  Data publikacji:
  wczoraj
  Poznaj ofertę...
  konserwacja i utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń i sprzętu, prace konserwacyjno-remontowe Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: umiejętność wykonywania drobnych prac remontowych i rozbiórkowych
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Bolków
  Data publikacji:
  wczoraj
  Poznaj ofertę...
  Sprzedaż towarów handlowych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
  Publikacja:
  2020-12-15
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław