Inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 87224

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na drugim piętrze z dostępem do światła dziennego,


-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin,


-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • przygotowywanie odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie składanych wniosków dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • przygotowywanie opinii dotyczących zgodności z przepisami prawa uchwał w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz dokumentacji prac planistycznych,
 • opracowywanie wniosków i uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • przygotowywanie uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie zgodności zawartych w nich ustaleń z zadaniami i programami rządowymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku: urbanistyka lub architektura lub planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
 • znajomość ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • ustawy o drogach publicznych
 • ustawy Prawo geologiczne i górnicze
 • ustawy Prawo wodne
 • ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • ustawy o lasach
 • ustawy Prawo budowlane
 • oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw
 • znajomość KPA i Kodeksu Cywilnego w części ogólnej
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  UPS Global Business Services Polska Sp. z o.o.
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  wczoraj
  Poznaj ofertę...
  Twój zakres obowiązków Do głównych zadań osoby na ww. stanowisku należy poprawna alokacja płatności od Klientów zgodnie z dostarczoną specyfikacją płatności, kontakt z Klientami w celu wyjaśniania wszelkich rozbieżności związanych z dokonanymi...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  CSP Customer Services Polska Sp. z o.o
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/
  Data publikacji:
  2021-11-26
  Poznaj ofertę...
  Opis stanowiska: Terminowe opracowywanie dokumentacji leasingowej (klienci indywidualni oraz biznesowi) Weryfikacja kompletności oraz wiarygodności dostarczanych dokumentów Sprawdzanie poprawności danych oraz ich uzupełnianie w systemie W razie potrzeby...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Urząd Dozoru Technicznego
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2021-11-26
  Poznaj ofertę...
  Kluczowe obowiązki: Prowadzenie sekretariatu. Obsługa klienta zewnętrznego (obsługa infolinii, udzielanie informacji klientom o usługach UDT, obsługa klienta w siedzibie UDT). Obsługa klienta wewnętrznego (współpraca z inspektorami oraz kierownikami...
  Publikacja:
  2021-11-08
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław