Inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 98120

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie dróg krajowych i wojewódzkich,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody wyrządzone w związku z realizacją inwestycji towarzyszących budowie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie linii kolejowych o znaczeniu państwowym,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości przeznaczonej na pasy drogowe dróg krajowych i ustalenia z tego tytułu odszkodowania,
 • prowadzenie postępowań w celu uzgodnienia wysokości odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa, w związku z realizacją inwestycji towarzyszących budowie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa, w związku z realizacją inwestycji towarzyszących budowie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie ustanowienia lub wygaśnięcia prawa trwałego zarządu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub wyższe wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie wyceny (szacowania) nieruchomości
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • znajomość ustawy Prawo o księgach wieczystych i hipotece
 • znajomość ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
 • znajomość ustawy o drogach publicznych
 • znajomość ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • znajomość ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • znajomość ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 • znajomość ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
 • znajomość Kodeksu Cywilnego
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętności organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubinie
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Lubin
  Data publikacji:
  2022-05-15
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu Wyjazdy służbowe Praca przy komputerze Praca w terenie-prowadzenie samochodu służbowego Kontakt ze zwierzętami i materiałem zakaźnym Miejsce pracy na parterze budynku( brak udogodnień dla...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2022-05-13
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu w Wydziale Finansów - praca siedząca przy komputerze powyżej 4 godzin. Godziny pracy od 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku. Brak podjazdów oraz windy w budynku - pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej i...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałbrzychu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wałbrzych
  Data publikacji:
  2022-05-05
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy Inspektorat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, Praca częściowo w biurze, częściowo poza siedzibą Inspektoratu (w terenie), Prowadzenie samochodu służbowego do 3,5 tony w celu dojazdu do i z kontroli, dowozu próbek...
  Publikacja:
  2022-05-06
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław