Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kłodzko
Ogłoszenie o naborze Nr 69320

Warunki pracy

Praca biurowo-terenowa, częste kontakty zewnętrzne, kontakt z czynnikami alergizującymi, kontakt ze środkami ochrony roślin, wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób. Praca z monitorem ekranowym, kierowanie samochodem służbowym kat. B.
Praca na wysokim parterze budynku, wejście do budynku po schodach, brak windy, brak podjazdu.

Zakres zadań

 • Prowadzenie kontroli w zakresie występowania agrofagów kwarantannowych dla UE, agrofagów tymczasowo kwalifikujących się jako agrofagi kwarantannowe dla UE, agrofagów niekwarantannowych dotychczas niewystępujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla UE i innych agrofagów;
 • Prowadzenie kontroli urzędowych w celu weryfikacji zgodności z przepisami w obszarze środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin;
 • Pobieranie próbek roślin, produktów roślinnych, przedmiotów i agrofagów do badań laboratoryjnych; wykonywanie badań makroskopowych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów oraz badań laboratoryjnych w zakresie ustalonym przez Wojewódzkiego Inspektora;
 • Prowadzenie urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych (URPP), przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz wydawanie zawiadomień o wpisie i aktualizacji;
 • Wydawanie fitosanitarnych świadectw eksportowych i reeksportowych, świadectw przedeksportowych, paszportów roślin i zaświadczeń fitosanitarnych;
 • Prowadzenie urzędowych kontroli w celu ustanowienia obszarów i miejsc produkcji wolnych od określonego agrofaga;
 • Kontrole podmiotów upoważnionych do wydawania paszportów roślin i znakowania drewnianego materiału opakowaniowego;
 • Kontrole w stacjach kwarantanny i obiektach zapewniających izolację.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie roślin przed agrofagami oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy;
 • Komunikatywność;
 • Niekonfliktowość;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odporność na stres;
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2020-10-02
Poznaj ofertę...
Warunki pracy- praca w siedzibie Urzędu,- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na drugim piętrze z dostępem do światła dziennego,- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,- występowanie uciążliwych warunków...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2020-10-02
Poznaj ofertę...
Warunki pracy-praca w siedzibie Urzędu,-praca w terenie,-wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2020-09-30
Poznaj ofertę...
Warunki pracyPraca w terenie, stres, zagrożenie korupcją,praca na komputerze, bariery architektoniczne - jest winda Zakres zadańprowadzi sprawy związane z udzielaniem dotacji DWKZ na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane (zasady dofinansowań,...
Publikacja:
2020-09-29
Firma:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Kłodzko