Inspektor

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 69376

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu na II piętrze
- praca wykonywana w pozycji siedzącej przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
- praca przy komputerze
- obsługa urządzeń biurowych: drukarka, kserokopiarka, faks
- budynek częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - w budynku znajduje
winda dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzenie sekretariatu w tym przejmowanie, rozdzielanie i ewidencjonowanie korespondencji jawnej (w tym fax, poczta-mailowa) adresowanej do Wydziału. Kwalifikowanie, gromadzenie, przechowywanie jak i rozsyłanie wytworzonych pism zgodnie z obowiązującymi przepisami celem zapewnienia właściwego obiegu poczty między jednostkami organizacyjnymi KMP i innymi jednostkami zewnętrznymi.
 • Odpowiedzialność za całość pracy sekretariatu, kontrola i organizacja pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokładne i terminowe sporządzanie pism i dokumentów, celem wsparcia bieżącej pracy Wydziału.
 • Przechowywanie, ewidencjonowanie i aktualizowanie jawnych i niejawnych aktów prawnych wpływających do Wydziału oraz zapoznanie z nimi funkcjonariuszy i pracowników na polecenie przełożonych, celem zapewnienia właściwej wiedzy prawnej funkcjonariuszy i pracowników Wydziału oraz kwalifikowanie, gromadzenie, przechowywanie wytworzonych pism w zakresie realizowanych zadań oraz ich archiwizacja, celem zapewnienia właściwego przechowywania dokumentacji jak i obiegu między jednostkami.
 • Prowadzenie ewidencji obecności funkcjonariuszy i pracowników, urlopów, zwolnień lekarskich, testów sprawności fizycznej, pieczęci, jawnych dzienników korespondencyjnych, rejestrów poczty, książki doręczeń wysyłanej poczty, rejestru rozliczania rozmów telefonicznych, celem właściwego funkcjonowania Wydziału.
 • Prowadzenie ewidencji wydawanych posiłków profilaktycznych oraz naliczenie równoważnika pieniężnego za niewykorzystany posiłek, naliczenie zwrotu kosztów dla uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki, celem rozliczenia i wypłaty dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy.
 • Wystawianie skierowań i kontrola nad ważnością badan profilaktycznych funkcjonariuszy, celem aktualizacji zdolności do pracy.
 • Pobieranie i zaopatrywanie funkcjonariuszy i pracowników w materiały biurowe, druki i inne przedmioty niezbędne w pracy biurowej, celem zapewnienia prawidłowej pracy Wydziału oraz prowadzenie ewidencji sprzętu będącego na stanie Wydziału Kryminalnego KMP we Wrocławiu, celem prawidłowego wydawania i rozliczania funkcjonariuszy z pobranego wcześniej sprzętu.
 • Prowadzenie postępowań szkodowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno - biurowej
 • znajomość obsługi programu Microsoft Office
 • umiejętności interpersonalne
 • komunikatywność
 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów
 • praca pod presją czasu
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2020-10-02
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy- praca w siedzibie Urzędu,- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na drugim piętrze z dostępem do światła dziennego,- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,- występowanie uciążliwych warunków...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2020-10-02
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy-praca w siedzibie Urzędu,-praca w terenie,-wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2020-09-30
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracyPraca w terenie, stres, zagrożenie korupcją,praca na komputerze, bariery architektoniczne - jest winda Zakres zadańprowadzi sprawy związane z udzielaniem dotacji DWKZ na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane (zasady dofinansowań,...
  Publikacja:
  2020-09-30
  Firma:
  Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław