Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 80821

Warunki pracy

- praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku


- praca wymaga szczególnej koncentracji i umiejętności komunikacji


- praca pod presją czasu


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk 


- praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy


- praca przy sztucznym i naturalnym oświetleniu


- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, drukarka, fax, telefon)


- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę


- praca na poziomie III piętra

Zakres zadań

 • prowadzeniem komputerowej ewidencji kart indywidualnego wyposażenia w odzież ochronną i roboczą, środki ochrony indywidualnej oraz obuwia pracowników Policji województwa dolnośląskiego, bieżąca analiza kart w celu ustalenia należności i potrzeb materiałowych w zakresie wyposażenia indywidualnego pracowników Policji
 • sporządzaniem dokumentów obrotu materiałowego dla pracowników Policji województwa dolnośląskiego w zakresie indywidualnego wyposażenia w odzież ochronną i roboczą, środki ochrony indywidualnej oraz obuwia w celu realizacji zaopatrzenia lub rozliczenia z wyposażenia oraz wprowadzenia aktualizacji w ewidencji – kartotece
 • sprawdzaniem pod względem merytorycznym i formalnym rachunków/faktur wystawianych przez podmioty zewnętrzne za zrealizowanie usługi i dostawy towarów na rzecz jednostek Policji województwa dolnośląskiego oraz listy dodatkowych należności pieniężnych dla uprawnionych policjantów województwa dolnośląskiego w zakresie działania Zespołu Kwatermistrzowskiego w celu kontroli właściwego wydatkowania środków budżetowych
 • prowadzeniem ewidencji komputerowej wydatkowanych środków budżetowych w zakresie działania Zespołu Kwatermistrzowskiego Wydziału Zaopatrzenia w celu bieżącej analizy stopnia zaangażowania środków budżetowych oraz planowanie środków budżetowych w zakresie działania Zespołu Kwatermistrzowskiego
 • przygotowywaniem i naliczaniem ryczałtu za używanie odzieży własnej w zamian odzieży roboczej, pranie odzieży roboczej dla pracowników Policji województwa dolnośląskiego w celu realizacji należności w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • komunikatywność
 • biegła obsługa komputera, w szczególności pakietu MS Office
 • znajomość przepisów z zakresu zadań realizowanych na stanowisku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  dzisiaj
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy Siedziba urzędu mieści się na II piętrze. Brak windy- dostęp tylko schodami. Praca związana z obsługą klientów zewnętrznych,prowadzenie samochodu służbowego, praca przy komputerze. Zakres zadań kontroluje wyroby budowlane producentów i...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  dzisiaj
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na pierwszym piętrze z...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  wczoraj
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków...
  Publikacja:
  2021-07-06
  Firma:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław