Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Świdnica
Ogłoszenie o naborze Nr 87488

Warunki pracy

 1.    Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 a)    praca administracyjno-biurowa (siedząca przy komputerze)


 b)   praca w terenie, cały powiat świdnicki (oględziny obiektów budowlanych)


 c)    praca związana z obsługą klienta, wystąpieniami publicznymi (prowadzenie przesłuchań stron i świadków, udział w rozprawach administracyjnych, zapoznawanie stron z dokumentacją i aktami spraw, udział w oględzinach obiektów, udzielanie wyjaśnień i wykładni z zakresu stosowania przepisów prawa budowlanego)


 d)   praca zespołowa


 2.    Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


 a)    urząd jest ulokowany na parterze budynku, w którym będzie wykonywana praca.


 b)   jest zapewniony podjazd dla osób niepełnosprawnych


 3.    Inne:


 a)    praca jednozmianowa w porze dziennej.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu nadzoru budowlanego, w których organem orzekającym jest w I instancji PINB w Świdnicy,
 • redagowanie i przygotowywanie postanowień, decyzji i innej korespondencji z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy,
 • przyjmowanie interesantów w celu udostępnienia im akt spraw oraz udzielania wyjaśnień z zakresu stosowania przepisów prawa budowlanego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych w nadzorze budowlanym
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu Prawa Budowlanego i orzecznictwa
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego z zakresu działalności nadzoru budowlanego
 • biegła umiejętność redagowania aktów administracyjnych
 • umiejętność obsługi komputera w tym programów typu MS OFFICE
 • umiejętność analitycznego stosowania przepisów Prawa budowlanego oraz Kodeksu Postepowania Administracyjnego w odniesieniu do właściwości nadzoru budowlanego
 • prawo jazdy kat. B - co najmniej od 2 lat
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność biegłego przyswajania dużej ilości treści oraz wiedzy technicznej
 • umiejętność pracy pod presją czasu (konieczność przestrzegania terminów wynikających z przepisów)
 • podzielność uwagi przy wykonywaniu zadań
 • umiejętność analitycznego precyzowania wypowiedzi w mowie i piśmie
 • umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • odporność na stres i umiejętność radzenia w sytuacjach stresowych
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2021-11-26
Poznaj ofertę...
Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - praca w terenie, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2021-11-26
Poznaj ofertę...
Warunki pracy -praca w siedzibie Urzędu, -praca w terenie, -wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Komenda Powiatowa Policji w Wołowie
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wołów
Data publikacji:
2021-11-26
Poznaj ofertę...
Warunki pracy praca biurowa Zakres zadań zajmuje się gromadzeniem oraz dystrybucją zbiorów aktów prawnych jawnych zapoznaje z aktami prawnymi jawnymi policjantów i pracowników wypisuje i wydaje policjantom i pracownikom delegacje służbowe zgodnie z...
Publikacja:
2021-11-11
Firma:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Świdnica