Inspektor

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 87898

Warunki pracy

- miejsce pracy usytuowane na 2 i 4 kondygnacji budynku


- praca biurowa przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


- toalety usytuowane na każdej kondygnacji budynku


- brak windy wewnątrz budynku


- podjazd dla niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi dziennik punktu kancelaryjnego Komisariatu Policji Wrocław - Śródmieście
 • prowadzi sprawy prezydialne i kadrowe Komisariatu Policji Wrocław - Śródmieście w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Komisariatu Policji Wrocław - Śródmieście
 • obsługuje elektroniczny dziennik korespondencji Komisariatu Policji Wrocław - Śródmieście w celu prawidłowego obiegu dokumentacji oraz prawidłowej i poprawnej obsługi Systemu Wspomagania Obsługi Policji
 • uczestniczy w okresowym, komisyjnym klasyfikowaniu akt w celu ich wybrakowania
 • archiwizuje materiały jawne oraz niejawne rejestrowane w punkcie kancelaryjnym w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji
 • prowadzi ewidencję poświadczeń bezpieczeństwa funkcjonariuszy Komisariatu Policji Wrocław - Śródmieście w celu weryfikacji ich ważności
 • zastępuje pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie zestawień dotyczących zwolnień lekarskich pracowników oraz funkcjonariuszy Komisariatu Policji Wrocław - Śródmieście

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej
 • obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office
 • interpretacja przepisów
 • organizacja pracy własnej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli "Poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r., o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2021-11-26
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - praca w terenie, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2021-11-26
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy -praca w siedzibie Urzędu, -praca w terenie, -wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Komenda Powiatowa Policji w Wołowie
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wołów
  Data publikacji:
  2021-11-26
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy praca biurowa Zakres zadań zajmuje się gromadzeniem oraz dystrybucją zbiorów aktów prawnych jawnych zapoznaje z aktami prawnymi jawnymi policjantów i pracowników wypisuje i wydaje policjantom i pracownikom delegacje służbowe zgodnie z...
  Publikacja:
  2021-11-19
  Firma:
  Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław