Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Lubań
Ogłoszenie o naborze Nr 98684

Warunki pracy


 • praca administracyjno - biurowa

 • w pełnym wymiarze czasu pracy

 • oświetlenie naturalne i sztuczne

 • praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy

 • stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze

 • brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • dokonuje zapotrzebowań na sprzęt i materiały w celu zapewnienia prawidłowości i ciągłości pracy poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki
 • prowadzi niezbędną dokumentację techniczną i realizuje przeglądy w zakresie konserwacji obiektów w celu zapewnienia sprawności technicznej i bezpieczeństwa pracy w jednostce
 • prowadzi ewidencję środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz materiałów będących na stanie KPP w Lubaniu
 • prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie szkód w celu określenia odpowiedzialności za szkodę oraz jej wysokość
 • sporządza sprawozdania dotyczące emisji zanieczyszczeń, nalicza opłaty za korzystanie ze środowiska oraz sporządza deklaracje podatkową w celu realizacji obowiązujących w tym względzie przepisów
 • koordynuje działania Zespołu Wspomagającego, przydziela zadania pracownikom, dba o terminową i rzetelną realizację zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub w pracy biurowej
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, zamówień publicznych, podatków i opłat lokalnych
 • obsługa komputera - pakiet Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2022-05-21
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2022-05-21
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2022-05-21
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, czasami wyjazdy w teren, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), stanowisko pracy znajduje się w...
  Publikacja:
  2022-05-13
  Firma:
  Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Lubań