Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Milicz
Ogłoszenie o naborze Nr 102746

Warunki pracy


 • Praca terenowo-biurowa

 • Częste kontakty zewnętrzne

 • Kontakt z czynnikami alergizującymi

 • Możliwy kontakt ze środkami ochrony roślin

 • Wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób

 • Praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin

 • Poruszanie się samochodem służbowym kat. B.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole w zakresie występowania agrofagów kwarantannowych dla UE, agrofagów tymczasowo kwalifikujących się jako agrofagi kwarantannowe dla UE, agrofagów niekwarantannowych dotychczas niewystępujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla UE i innych agrofagów;
 • Prowadzi kontrole urzędowe w celu weryfikacji zgodności z przepisami w obszarze środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin;
 • Pobiera próbki roślin, produktów roślinnych, przedmiotów i agrofagów do badań laboratoryjnych oraz prowadzi ewidencję ich występowania;
 • Prowadzi urzędowy rejestr podmiotów profesjonalnych (URPP), przyjmuje i rozpatruje wnioski oraz wydaje zawiadomienia o wpisie i aktualizacji;
 • Wydaje fitosanitarne świadectwa eksportowe i reeksportowe, świadectwa przedeksportowe, paszporty roślin i zaświadczenia fitosanitarne;
 • Prowadzi urzędowe kontrole w zakresie ustanawiania obszarów i miejsc wolnych od określonego agrofaga;
 • Prowadzo kontrole podmiotów upoważnionych do wydawania paszportów roślin i znakowania drewnianego materiału opakowaniowego;
 • Wykonuje badania makroskopowe roślin, produktów roślinnych i przedmiotów;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie roślin przed agrofagami oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Komunikatywność
 • Niekonfliktowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

Publikacja:
2022-07-17
Firma:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Milicz