Kierownik oddziału

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 88023

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,


-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na drugim piętrze z dostępem do światła dziennego,


-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin,


-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.


 

Zakres zadań

 • nadzorowanie i organizowanie pracy Dyspozytorni Medycznej,
 • nadzorowanie pracy dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzania rozmów, decyzji podejmowanych w zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych,
 • nadzorowanie realizacji zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania i obsługi numeru alarmowego 999 na obszarze województwa dolnośląskiego,
 • współpraca z przedstawicielami ministerstwa właściwego ds. zdrowia oraz innymi podmiotami centralnymi, z kierownikami jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży, w szczególności z Policją, Państwową Strażą Pożarną, centrami powiadamiania ratunkowego i centrami zarządzania kryzysowego,
 • dokonywanie oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych na podstawie formularza oceny pracy dyspozytora medycznego, uwzględniającego kryteria oceny pracy dyspozytora medycznego,
 • przygotowywanie, weryfikowanie i aktualizowanie wykazów oraz opracowań niezbędnych podczas realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych,
 • zapewnienie funkcjonowania urządzeń technicznych i środków łączności oraz systemów teleinformatycznych,
 • opracowywanie planu postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe co najmniej studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i posiadanie kwalifikacji wymaganych dla pielęgniarki systemu lub uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata wymaganego dla ratownika medycznego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego lat w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego
 • znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  P.W. CENTROSTAL-WROCŁAW S.A.
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Bolesławiec
  Data publikacji:
  2021-11-26
  Poznaj ofertę...
  rozwój podległego rynku pozyskiwanie nowych klientów budowanie i utrzymywanie dobrych relacji biznesowych z kontrahentami zarządzanie zespołem pracowników (handlowcy i magazynierzy) odpowiedzialność za sprawną i efektywną realizację wyznaczonych planów...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Jelenia Góra
  Data publikacji:
  2021-11-10
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - delegacje służbowe - praca w kontrolowanej placówce w warunkach tej placówki - praca w siedzibie Urzędu, winda Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Legnica
  Data publikacji:
  2021-11-10
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - delegacje służbowe - praca w kontrolowanej placówce w warunkach tej placówki - praca w siedzibie Urzędu, brak windy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...
  Publikacja:
  2021-11-22
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław