Kierownik Oddziału

Agencja Zatrudnienia Fachowcy Firmy Meyer Sp. z o.o. (nr wpisu do rejestru 8474) poszukuje dla swojego teamu kandydatów (k/m) na stanowisko:

Kierownik Oddziału
Zakres obowiązków:
 • Odpowiedzialne zarządzanie Oddziałem ukierunkowane na osiągnięcie wyniku
 • Reprezentowanie przełożonych w ramach obszaru kompetencji
 • Odpowiedzialność za pracowników, zlecenia oraz klientów korporacyjnych
 • Optymalizacja poziomu akceptacji rynkowej przedsiębiorstwa oraz zdobywanie nowych rynków
 • Budowanie struktur oraz rozwój dziedzin działalności gospodarczej w Polsce i w Niemczech
 • Opracowywanie i udostępnianie informacji stanowiących podstawę podejmowania decyzji oraz współudział w procesach decyzyjnych
 • Współudział w organizacji i zarządzaniu wewnątrzzakładową współpracą poszczególnych działów firmy konieczną dla pomyślnej realizacji koncepcji działania przedsiębiorstwa
 • Zawieranie oraz odpowiedzialność za umowy pośrednictwa personelu zawierane pomiędzy Spółką a klientami oraz pracownikami
 • Odpowiedzialność za zarządzanie personelem wewnętrznym
 • Zarządzanie stałym personelem przedsiębiorstwa, instruktaż, szkolenie, wsparcie oraz dalszy rozwój personelu
 • Ogólne zadania administracyjne
 • Obsługa wpływu i wysyłki poczty oraz faktur przychodzących i wychodzących
 • Nadzór, zarządzanie, realizacja oraz zapewnienie właściwej pracy biura
 • Odpowiedzialność za zachowanie ram czasowych, okresów i terminów
 • Planowanie procesów i wyznaczanie harmonogramów oraz zarządzanie i monitoring procesów roboczych
 • Prowadzenie działań na rzecz zoptymalizowanego wdrażania prawidłowości, przepisów prawa oraz dokonywania zgłoszeń statystycznych
 • Realizacja koniecznych działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom
 • Akwiza klientów, doradztwo i wsparcie
 • Prowadzenie negocjacji handlowych i tworzenie kalkulacji cenowych
 • Zawieranie i odpowiedzialność za pisemne porozumienia dotyczące wynajmu pracowników
 • Rekrutacja i dobór personelu
 • Planowanie, kierowanie i koordynacja zatrudniania personelu
 • Zawieranie i odpowiedzialność za umowy o pracę oraz inne porozumienia zawierane w formie pisemnej
 • Dbałość o kontakt oraz współpracę z niemieckimi przedsiębiorstwami koncernu oraz dostawcami, partnerami, agencjami zatrudnienia, urzędami, ministerstwami, instytucjami, organizacjami, instytucjami kredytowymi oraz zrzeszeniami gospodarczymi w Polsce i Niemczech
 • Udział w dokształcaniu i wydarzeniach organizowanych w Niemczech i w Polsce,
 • Niezwłoczne informowanie zarządu Spółki o zmianach w zakresie treści ustaw i rozporządzeń, które mogą mieć wpływ na działalność firmy
Profil kwalifikacji kandydata:
 • ukończone studia wyższe, ukończone wykształcenie handlowe lub porównywalne wykształcenie zawodowe
 • pierwsze doświadczenie w sprzedaży oraz w pozyskiwaniu nowych klientów
 • doświadczenie zawodowe oraz zawodowe kompetencje w zakresie doradztwa w branży usług personalnych
 • znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • dobrze rozwinięty biznesowy sposób myślenia i działania
 • multiplikator koordynujący cele i realizujący filozofię przedsiębiorstwa
 • ponadprzeciętne zaangażowanie, umiejętność budowania ducha zespołu, absolutne zorientowanie na klienta, kontaktowość, zdolności komunikacyjne oraz siła przekonywania
 • gotowość do zatrudnienia w elastycznych godzinach pracy
 • pewność w działaniu, podejście do klienta zorientowane na realizację jego potrzeb
 • dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
 • prawo jazdy kat. B

Z uwagi na ewentualną konieczność wykonywania prac przekrojowych oraz pracy w zastępstwie powyższy opis stanowiska pracy nie stanowi zamkniętego katalogu wymogów.

 

APLIKUJ TERAZ

Publikacja:
2020-09-29
Firma:
Fachowcy Firmy Meyer Sp. z o.o.
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław