Kierownik Robót Elektrycznych

Kierownik Robót Elektrycznych
Miejsce pracy: Wrocław

CAVATINA HOLDING S.A. to spółka o stabilnej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu w branży
nieruchomości. Samodzielnie i niezależnie prowadzimy inwestycje począwszy od akwizycji
nieruchomości, przez projektowanie, generalne wykonawstwo w zakresie budownictwa i fit-out, aż po
komercjalizację. Nasze realizacje zlokalizowane są w siedmiu największych miastach Polski. Nasze
dzieła to między innymi: kompleks biurowców klasy A w Krakowie – Equal Business Park, Diamentum
Office i Carbon Tower we Wrocławiu, Chmielna 89 w Warszawie. Inżynierię łączymy z muzyką i sztuką
a pracę z pasją. Dołącz do pracowników CAVATINA HOLDING, lidera rynku nieruchomości
komercyjnych w Polsce.

Zakres obowiązków
 • nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych
 • koordynacja prac podwykonawców branży elektrycznej i słaboprądowych
 • opiniowanie projektów budowlanych i analiza dokumentacji wykonawczej
 • uczestnictwo w procedurach odbiorowych
 • uczestnictwo w procesie Due Diligence od strony technicznej
 • współpraca z zewnętrznymi audytorami
 • współpraca z Inspektorami innych branż
 • współpraca z zespołem budowy
 • współpraca z klientem i podwykonawcami
 • kontrola stosowanych materiałów i ich akceptacja
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań wewnętrznych
 • udział w naradach koordynacyjnych
Nasze wymagania
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do pełnienia samodzielnych funkcji inspektora nadzoru, bez ograniczeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane
 • wykształcenie wyższe inżynieryjne – kierunek elektrotechnika lub pokrewne
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
 • członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
 • samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu
 • prawo jazdy kat. B
 • gotowość do wyjazdów służbowych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • preferowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
Oferujemy:
 • udział w realizacji ciekawych projektów o wysokim standardzie
 • zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego
 • atrakcyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy
 • dobrą atmosferę pracy i wsparcie współpracowników
 • karta Multisport dla pracownika i jego rodziny
 • pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny
 • udział w szkoleniach i konferencjach związanych z wykonywaną pracą
 • nauka języków
 • pyszna kawa
 • atrakcyjne i komfortowe biura
Oferujemy:
 • karta Multisport dla pracownika
  i jego rodziny
 • pakiet medyczny dla
  pracownika
  i jego rodziny
 • paczki
  świąteczne
 • udział
  w szkoleniach
  i konferencjach związanych
  z wykonywaną pracą
 • darmowa nauka języków
 • imprezy
  firmowe
 • wyjazdy
  integracyjne
 • pyszna
  kawa
 • atrakcyjne i komfortowe
  biura

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma CAVATINA GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy pod nr KRS 0000689870; posiadająca numer NIP 679-315-46-39; posiadająca numer REGON 36802810500000; adres e-mai: biuro@cavatina.pl; adres do korespondencji: ul. Partyzantów 51 43-360 Bielsko-Biała.


Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda.


Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie 1 roku po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani /Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.


Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji lub adres e-mail: biuro@cavatina.pl


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić lub na adres do korespondencji lub na adres e-mail: biuro@cavatina.pl


Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

APLIKUJ TERAZ

Publikacja:
2021-12-26
Firma:
Cavatina GW Sp. z o.o.
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław