Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania 

i gospodarowania wrocławskim zasobem

 

Poszukujemy osoby na stanowisko:

 


Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Wrocław
Liczba etatów: 1
 
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: min. 3 lata na stanowisku związanym z udzieleniem zamówień publicznych po stronie Zamawiającego,
 • znajomość ustaw i przepisów wykonawczych związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu Office,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • staranność i precyzja w działaniu,
 • samodzielność, dyspozycyjność,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • nastawienie na osiąganie rezultatów.
Opis stanowiska:
 • wykonywanie czynności proceduralnych w zakresie przygotowania i prowadzenia w Spółce postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie rejestru wniosków i rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • opiniowanie wniosków o wszczęcie zamówień publicznych w zakresie realizacji zamówienia na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi przy przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówień publicznych,
 • prowadzenie korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych,
 • przygotowywanie wniosków do Sekcji Obsługi Prawnej o wydanie potrzebnych opinii w zakresie zamówień publicznych,
 • przechowywanie dokumentacji z udzielonych zamówień publicznych z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres wskazany w ustawie Prawo zamówień publicznych,
 • sporządzanie opinii w zakresie interpretacji przepisów prawnych, tworzących system zamówień publicznych,
 • udzielanie pracownikom Spółki informacji z zakresu zasad stosowania Prawa zamówień publicznych,
 • opracowanie i wdrażanie optymalnych zasad udzielania zamówień publicznych w Spółce,
 • reprezentowanie Spółki, na podstawie pełnomocnictw Zarządu w postępowaniach odwoławczych w Urzędzie Zamówień Publicznych.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • szkolenia zawodowe i kursy,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia z ZFŚS.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
Warunki pracy -praca w siedzibie Urzędu, -wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na pierwszym piętrze z...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Głogów
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
Warunki pracy - praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy - praca siedząca - praca wymagająca szczególnej koncentracji oraz sprawności obu rąk - obsługa urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka - budynek częściowo przystosowany...
Publikacja:
2021-09-24
Firma:
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław