Koordynator rejestracji medycznej

Koordynator rejestracji medycznej
Miejsce pracy: Środa Śląska, ul. Kolejowa 16A

Koordynator rejestracji medycznej to osoba, która zajmuje się organizacją, planowaniem i kontrolowaniem pracy zespołu rejestratorek w podmiocie leczniczym – Średzkim Centrum Zdrowia SPZOZ.

 

Opis stanowiska:
 • koordynator rejestracji powinien posiadać zdolności do zarządzania procesami, być świetnym organizatorem pracy rejestracji i podległych pracowników, planistą, negocjatorem, odpornym na stres i potrafiącym sobie radzić w sytuacjach awaryjnych
 • koordynator rejestracji powinien również umieć ukierunkować podległych pracowników w kierunku profesjonalnego, a zarazem empatycznego i sprawnego obsługiwania pacjentów
Główne zadania:
 • zapewnienie ciągłości procesu obsługi klienta poprzez organizację pracy podległego zespołu, budowanie zespołu rejestratorek medycznych (rekrutacja, motywowanie oraz rozwój)
 • praca na systemie KAMSOFT
 • bieżąca współpraca z personelem medycznym, działem IT, księgowością i administracją
 • udzielanie informacji dotyczących zakresu świadczeń
 • koordynowanie prac związanych z obsługą pacjenta
 • nadzór nad komunikacją wewnętrzną w placówce
 • koordynacja prac związanych z przygotowaniem gabinetów
 • wsparcie pracowników w bezpośredniej obsłudze pacjentów
 • koordynowanie obiegu informacji i dokumentacji
 • nadzór nad rozliczaniem świadczeń medycznych w ramach NFZ
 • przygotowywanie raportów, analiz i zestawień
 • dbałość o realizację założonych celów
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy
Nasze oczekiwania:
 • doświadczenie na stanowisku koordynatora Zespołu/Rejestracji
 • entuzjazm i kreatywność
 • wysokie umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista
 • inicjatywa
 • umiejętność szybkiego uczenia się
 • doskonała organizacja pracy własnej i całego Zespołu
 • dokładność, sumienność, odpowiedzialność i zaangażowanie
 • doświadczenie na stanowisku koordynatora Zespołu/Rejestracji
 • znajomość przepisów dotyczących realizacji i finansowania świadczeń medycznych w ramach NFZ
 • dokładność i samodzielność w działaniu
INFORMACJA O PRZTWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA KANDYDATÓW DO PRACY W ŚCZ SPZOZ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ


Treść informacji:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe przetwarzane są przez ŚCZ SPZOZ w Środzie Śląskiej, 55-300 Środa Śląska, ul. Kolejowa 16 a, dalej określaną jako „Administrator”;
2) Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo.hr.consulting@gmail.com lub adresem do korespondencji jest adres administratora;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 6 ust. 1 lit. c; art. 6 ust. 1 lit. a RODkoordynator rejestracji powinien posiadać zdolności do zarządzania procesami, być świetnym organizatorem pracy rejestracji i podległych pracowników, planistą, negocjatorem, odpornym na stres i potrafiącym sobie radzić w sytuacjach awaryjnych
• koordynator rejestracji powinien również umieć ukierunkować podległych pracowników w kierunku profesjonalnego, a zarazem empatycznego i sprawnego obsługiwania pacjentów
4) O; oraz art.6 ust. 1 lit. f RODO;
5) W przypadku danych, co do których wyrazili Państwo zgodę, przysługiwać będzie prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) Odbiorcami Państwa danych osobowych są dostawcy usług publikacji ogłoszeń o pracę, podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora, jeśli jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacji;
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji;
8) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
10) Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza EOG;
11) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2022-06-06
Poznaj ofertę...
Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: Prowadzenie badań klinicznych zgodnie z wytycznymi protokołu ICH-GCP; Ścisła współpraca z lekarzami oraz personelem zaangażowanym w prowadzenie badań klinicznych w celu zapewnienia...
Publikacja:
2022-06-23
Firma:
SPZOZ Średzkie Centrum Zdrowia
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Środa Śląska, ul. Kolejowa 16A