Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Miejsce pracy: Zgorzelec
Numer: StPr/21/0377
OBOWIĄZKI:
Pomoc rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku.Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.Wsparcie pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej. Gromadzenie niezbędnych informacji o rodzinie.Prowadzenie monitoringu postępów i efektów podejmowanych prac.Dokumentowanie własnej pracy poprzez sprawozdania, dzienniki pracy oraz miesięczne kart czasu pracy. Przygotowywanie niezbędnych materiałów związanych wykonywanymi zadaniami na stanowisku pracy.Procedyra konkursowa;Termin składania aplikacji do dnia 16.07.2021 r. do godz. 12.00;I umowa na okres próbny 6 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony;jedna zmiana 07.30- 15.30 (zadaniowy czas pracy);
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (wymagany staż - lata: 1)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.Obywatelstwo polskie.Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Miejsce pracy:

Zgorzelec


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 3 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2021-08-02
Poznaj ofertę...
Prowadzenie autobusuSprzedaż blietówDzienna obsługa pojazdówSprzątanie stanowiska pracy Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, brak Wykształcenie: zasadnicze branżowe, brak Wykształcenie:...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2021-08-02
Poznaj ofertę...
Praca biurowaSporządzanie grafików czasu pracy kierowców Praca kadrowa Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Wykształcenie: średnie branżowe, brak Wykształcenie: średnie zawodowe...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Świdnica
Data publikacji:
2021-08-02
Poznaj ofertę...
prace operatorskie w systemie dwuzmianowym Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: chęć do pracy i nauki, dobra organizacja pracy, mile widziane uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego (suwnice)
Publikacja:
2021-06-29
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Zgorzelec