Koordynator Zespołu ds. Technicznych

 

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu

zatrudni osobę na stanowisko 

Koordynator Zespołu ds. Technicznych
Miejsce pracy: Wrocław
Opis stanowiska:
 • Koordynacja zadań Zespołu ds. technicznych szpitala,
 • Udzielenie wsparcia technicznego oddziałom szpitalnym,
 • Koordynacja nad usuwaniem w trybie pilnym wszelkich awarii i uszkodzeń,
 • Nadzór nad właściwym stanem technicznym sprzętu medycznego,
 • Wyznaczanie zadań pracownikom zespołu technicznego oraz nadzór za ich prawidłową i terminową realizację,
 • Planowanie i nadzorowanie realizacji przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń medycznych
 • Współpraca z serwisem lub firmami zewnętrznymi oraz nadzór w zakresie usług konserwacyjnych sprzętu medycznego
 • Współpraca z działem zamówień,
 • Nadzór i prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej,
 • Aktywny udział w projektach prac inwestycyjnych i modernizacyjnych szpitala,
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • Optymalizacja działań i wdrażanie nowych procedur.

Doświadczenie: znajomość aparatury i sprzętu medycznego będzie dodatkowym atutem.

 

Wymagania:
 • Wykształcenie techniczne (elektryka, mechanika itp.),
 • Min. 1 roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i podległego zespołu,
 • Umiejętność skutecznego diagnozowania przyczyn i rozwiązywania problemów,
 • Znajomość rysunku technicznego,
 • Prawo jazdy kat. B.
Umiejętności:
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji i praca pod presją czasu,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • Analityczne myślenie,
 • Operatywność i zaangażowanie w działaniu,
 • Odpowiedzialność.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat,
 • Pracę w stałych godzinach,
 • ZFŚS.
1. Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu.

2. Brak zgód i oświadczeń, o których mowa poniżej spowoduje , że przesłane dokumenty zostaną usunięte bez rozpatrzenia .

3. Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:
- Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi integralną treść ogłoszenia o pracę.
- Jeżeli w treści dokumentów rekrutacyjnych znajduje się zdjęcie, prosimy o następującą zgodę:
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 8880 z późn. zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV.

Klauzula informacyjna

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław (dalej: Szpital). Inspektorem ochrony danych jest osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław lub przez e-mail: iod@dctk.wroc.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane celu: prowadzenia rekrutacji na stanowiska wskazane w opublikowanych ogłoszeniach rekrutacyjnych, prowadzenia rekrutacji w przyszłości, jeśli wyraziłeś na to zgodę, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to: przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu pracy, Państwa zgoda, uzasadniony interes Szpitala. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione: wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych. podmiotom upoważnionym przez Państwa. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj.prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Administrator uznaje, że przystępując do rekrutacji i podając dane osobowe wykraczające poza zakres danych osobowych wymaganych przepisami prawa, będąc w posiadaniu kompletnej wiedzy o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, w sposób świadomy, konkretny, dobrowolny i jednoznaczny, poprzez wyraźne działanie, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie.
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą została wyrażona poprzez wysłanie swojego zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu namożliwość udziału w rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Hotele SPA Dr Irena Eris
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Polanica-Zdrój
Data publikacji:
dzisiaj
Poznaj ofertę...
ZATRUDNIONA OSOBA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: Koordynowanie pracy Działu Technicznego, podwykonawców oraz firm zewnętrznych, Kompleksową obsługę techniczną Hotelu, Dbanie o idealny stan techniczny i wizerunek pokoi oraz części ogólnodostępnych, Prace...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
KOBYLARNIA S.A.
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Bolesławiec i okolice
Data publikacji:
2021-01-21
Poznaj ofertę...
Zakres obowiązków: odpowiedzialność za prawidłową realizację działu technicznego w ramach realizowanego projektu, nadzorowanie, monitorowanie i koordynowanie realizacji kontraktu zgodnie z warunkami kontraktu, bieżąca analiza dokumentacji projektowej pod...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
NES Global Talent
Lokalizacja:
dolnośląskie/
Data publikacji:
2021-01-20
Poznaj ofertę...
Twoją rolą będzie: Zbudowanie i zarządzanie pracą podległego zespołu instalacyjnego u klienta Zapewnienie narzędzi pracy i materiałów w celu uniknięcia przestojów Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i p.poż. Zapewnienie spełnienia wymaganych...
Publikacja:
2020-12-28
Firma:
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław