Księgowy

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Wałbrzych
Ogłoszenie o naborze Nr 67356

Warunki pracy

•Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
•Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
•Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
•Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
•Budynek biurowy: Urząd Skarbowy w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych
•Budynek wielokondygnacyjny z dźwigiem osobowym na potrzeby osób niepełnosprawnych umożliwiających swobodne poruszanie się
•Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych
•Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych
•Przy budynku parking zewnętrzny

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji księgowych w celu zapewnienia rzetelnego i prawidłowego odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych
 • Dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat, zwrotów podatków oraz nadpłat podatnikom/płatnikom w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań
 • Rozliczanie i dystrybuowanie wpływy uprawnionym organom w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań
 • Prowadzenie rozliczeń rachunkowo-kasowych pracowników komórki egzekucji administracyjnej w celu prawidłowego rozliczenia pobranych kwot od dłużników
 • Sporządzanie sprawozdań w celu realizacji zadań wynikających z odrębnych przepisów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Publikacja:
  2020-08-17
  Firma:
  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wałbrzych