Młodszy informatyk

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Głogów
Ogłoszenie o naborze Nr 90080

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie urzędu

 • Umiarkowany wysiłek fizyczny

 • Stres związany z terminowością wykonywania zadań

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Naturalne i sztuczne oświetlenie

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin

 • Korzystanie z urzadzeń biurowych

 • Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej i eksploatacyjno-technicznej sprzętu łączności i informatyki oraz materiałów eksploatacyjnych
 • Prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętu łączności i informatyki
 • Realizacja przedsięwzięć w zakresie wykonywania zadań administratora systemów/sieci teleinformatycznych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
 • Organizacja i zabezpieczenie systemu łączności w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
 • Prowadzenie okresowych zabiegów konserwacyjnych sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego, użytkowego oraz archiwizacja danych
 • Udzielanie pomocy użytkownikom sprzętu informatycznego w przypadku wystąpienia problemów związanych z eksploatacją sprzętu informatycznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postepowania sprawdzającego
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
 • Znajomość pakietu Microsoft Office, systemów operacyjnych Windows, baz danych, konfiguracji i obsługi sieci teleinformatycznych
 • Szkolenie specjalistyczne administratora systemów teleinformatycznych
 • Znajomość zagadnień powszechnego obowiązku obrony - ustawa
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Publikacja:
  2022-01-11
  Firma:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Głogów