Nauczyciel biologii

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy
Nauczyciel biologii
Miejsce pracy: Twardogóra
Numer: StPr/21/0506
OBOWIĄZKI:
1.Realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć.2.Realizacja programu kształcenia, wychowywania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych na początku roku szkolnego), która w optymalnym stopniu przyczynia się do realizowania celów szkoły.3.Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej (wnioskowanie do dyrektora szkoły o jego wzbogacenie lub modernizację).4.Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań.5.Rozpoznawanie potrzeb uczniów i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.6.Bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie oraz traktowanie wszystkich uczniów.7.Informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcy klas, dyrekcji i rady pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów.8.Informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.9.Określanie zasad udostępniania rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych, prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji pedagogicznej przedmiotu, koła zainteresowań, troska o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, na przerwach śródlekcyjnych, a także na wycieczkach, rajdach i uroczystościach szkolnych.10.Służenie uczniom szkoły pomocą w rozwiązywaniu problemów osobistych i związanych z nauką.11.Wdrażanie uczniów do poszanowanie mienia szkolnego.12.Pełnienie dyżuru zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów.13.Prowadzenie działalności innowacyjnej za zgodą dyrektora szkoły i rady pedagogicznej.14.Zobowiązanie do obniżenia wymagań edukacyjnych wobec ucznia na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

- umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi, dokładność, odpowiedzialność, odporność na stres, obowiązkowość, rzetelność, dyspozycyjność.

Miejsce pracy:

Twardogóra


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 949 - 4 046 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
MPiPS - PGP
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
Przygotowywanie półproduktów, realizacja zamówień, przygotowywanie MENU Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Uprawnienia: Książeczka sanepidowska
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Świętoszów
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
Rejestrowanie faktur, rozliczanie zobowiązań finansowych, przygotowywanie pism przewodnich, archiwizacja, sporządzanie dokumentów planistycznych, rozliczanie należnego ryczałtu na sprzęt i środki czystości. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Świętoszów
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
Prowadzenie dokumentacji medycznej, zabezpieczenie medyczne zajęć programowych, organizowanie i przeprowadzanie szczepień ochronnych. Wymagania konieczne: Zawód: Pielęgniarka (wymagany staż - lata: 1) Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak...
Publikacja:
2021-05-11
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Twardogóra