Pielęgniarka / Pielęgniarz

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 

Zatrudni

Pielęgniarka / Pielęgniarz
Miejsce pracy: Wrocław
Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika:
 • Wykonywanie zawodu zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej, aktualną wiedzą medyczną oraz zasadami etyki zawodowej;
 • Poszanowanie praw pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
  • informowanie o prawach pacjenta oraz ich przestrzeganie,
  • zachowanie tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu,
 • Zapewnienie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiejzgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania obowiązującym w DCOPiH;
 • Wykonywanie świadczeń pielęgniarskich z zachowaniem należytej staranności, szczególnie w zakresie:
  • identyfikacji pacjenta,
  • uzyskiwania zgody pacjenta na świadczenie pielęgniarskie;
  • podawania leków, płynów infuzyjnych, krwi i środków krwiozastępczych zgodnie z zasadami: właściwy lek, właściwy pacjent, właściwa dawka, właściwa droga, właściwa pora;
  • zachowania zasad higieny i aseptyki zabiegów;
  • kontroli sprawności sprzętu medycznego stosowanego do zabiegów diagnostyczno–leczniczych;
  • przechowywania, przygotowania roztworów i stosowania środków dezynfekcyjnych zgodnie z zaleceniami producenta i Kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego;
 • Prowadzenie monitoringu zakażeń szpitalnych zgodnie z zapisami Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującego w DCOPiH;
 • Wykonywanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego;
 • Udzielanie pomocy w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi;
 • Rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania w DCOPiH oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;
 • Natychmiastowe zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu
 • i dokumentowanie zdarzeń niepożądanych zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania;
 • Udzielanie niezbędnych informacji pacjentowi/przedstawicielowi ustawowemu o wykonywanych zabiegach pielęgnacyjnych, sposobie zachowania się w trakcie badań diagnostycznych oraz zabiegów przygotowujących do leczenia i pielęgnowania;
 • Aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych;
 • Realizowanie planów edukacji pacjenta w zakresie oświaty zdrowotnej oraz edukacji zgodnie ze specyfiką komórki organizacyjnej;
Wymagania stawiane przez Pracodawcę:
 • wykształcenie średnie (Liceum Medyczne) lub wyższe o profilu pielęgniarskim (licencjat pielęgniarstwa lub magister pielęgniarstwa);
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku pielęgniarki;
 • mile widziana specjalizacja (np. w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego);
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera;
 • empatia, odpowiedzialność, rzetelność, zorganizowanie, komunikatywność.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.

2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.

3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.

4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.

7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

9.Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.

10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
LUX MED Sp. z o.o.
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
Zapraszamy do współpracy z Grupą LUX MED we Wrocławiu pielęgniarki oraz pielęgniarzy z doświadczeniem w pracy z dziećmi. Podejmując z nami współprace możesz liczyć m.in na: Możliwość zatrudnienia na pełen wymiar etatu bądź podjęcie współpracy w...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
SPZOZ Średzkie Centrum Zdrowia
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Środa Śląska, ul. Kolejowa 16A
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
Średzkie Centrum Zdrowia SPZOZ w Środzie Śląskiej poszukuje pielęgniarek do pracy w Ambulatorium. Wymagania: Prawo do wykonywania zawodu Wykształcenie min. Średnie medyczne – preferowane ukończone studia licencjackie/magisterskie na kierunku...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2022-08-10
Poznaj ofertę...
Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika: Wykonywanie zawodu zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej, aktualną wiedzą medyczną oraz zasadami etyki zawodowej; Poszanowanie praw pacjenta zgodnie z obowiązującymi...
Publikacja:
wczoraj
Firma:
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław