Podinspektor ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
Podinspektor ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Miejsce pracy: Kowary
Numer: StPr/22/0344
OBOWIĄZKI:
1) stała aktualizacja bazy danych właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;2) przyjmowanie, analiza i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;3) prowadzenie ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie GOK i WIP+;4) prowadzenie syntetycznej ewidencji księgowej w systemie finansowo-księgowym FKB+ dla jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Kowarach w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sum do wyjaśnienia;5) przygotowywanie informacji do sprawozdań miesięcznych, kwartalnych o rocznych w zakresie GOK w tym: przygotowywanie informacji o udzielonych ulgach uznaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami do sprawozdań Rb-27S;6) monitorowanie terminu płatności należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;7) prowadzenie analitycznej ewidencji dochodów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie GOK i WIP+;8) windykacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;9) przygotowywanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi;10) realizacja innych zadań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby;11) współpraca z właściwymi rzeczowo wydziałami Urzędu w zakresie realizowanych zadań.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Ekonomia
Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole
Uprawnienia: kreatywność
Uprawnienia: dobra organizacja pracy


Wymagania inne:

Znajomosc przepisów zakresu administracji publicznej, a w szególności ustawy o : samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości oraz przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego o sprawozdawczości budżetowej i finasowej jednostek samorządu terytorialnego, o odpowedzialności za ustawy o podatku od towarów i usług; Biegła znajomosć obsługi komputera ( znajomość programó ksiegowości budżetowej, Windows, Open Office lub Microsoft Office i zdolność do obsługi wewnętrznych systemów informatycznych.

Miejsce pracy:

Kowary


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 200 - 3 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

APLIKUJ TERAZ

Publikacja:
2022-05-27
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Kowary