Psycholog

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 81484

Warunki pracy

- częste wyjazdy służbowe, prowadzenie samochodu służbowego – pomoc psychologiczna i działania psychoedukacyjne w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie woj. dolnośląskiego, w ramach regularnych dyżurów psychologicznych (średnio około 2 razy w tygodniu).


- dyżury telefoniczne, konieczność wykonywania pracy w godzinach popołudniowych, w dni wolne i święta w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej z udziałem policjanta lub pracownika Policji


- kontakt z osobami znajdującymi się pod wpływem silnych emocji


- permanentny kontakt z klientem zewnętrznym, w trakcie prowadzonych kilka razy w tygodniu badań kandydatów do służby w Policji

Zakres zadań

 • podejmuje krótkoterminowe działania w postaci udzielania pomocy psychologicznej i pierwszej pomocy emocjonalnej funkcjonariuszom i pracownikom Policji w celu neutralizowania negatywnych skutków sytuacji kryzysowych oraz w celu zapobiegania nieprawidłowemu funkcjonowaniu w służbie i pracy
 • prowadzi długoterminowe działania w formie psychoterapii policjanta lub pracownika Policji w celu neutralizowania negatywnych skutków sytuacji kryzysowych oraz w celu zapobiegania nieprawidłowemu funkcjonowaniu w służbie i pracy
 • uczestniczy w postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji przeprowadzając badania psychologiczne i sporządzając na tej podstawie opinie psychologiczne w celu określenia predyspozycji psychologicznych kandydatów do służby w Policji
 • planuje, przygotowuje i prowadzi psychoedukację policjantów lub pracowników w celu podnoszenia kompetencji osobistych oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym w Policji
 • prowadzi działania terapeutyczne, poradnictwo i działania edukacyjne w stosunku do policjantów sprawców i ofiar w rodzinie w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego „MOC-tak, PRZEMOC-nie” w celu zapobiegania zjawiskom patologicznym w Policji
 • diagnozuje problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi prowadząc badania atmosfery służby i pracy, relacji interpersonalnych w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji w celu zapewnienia spójnego i efektywnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi
 • prowadzi doradztwo dla osób stanowiących kadrę kierowniczą w jednostce organizacyjnej Policji w zakresie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w celu zapewnienia spójnego i efektywnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi
 • planuje, przygotowuje i prowadzi lokalne doskonalenie zawodowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w celu zapewnienia spójnego i efektywnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane studia magisterskie pięcioletnie, kierunek psychologia, tytuł magistra psychologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze psychologii (praca psychologiczna z osobami dorosłymi w obszarze diagnozy psychologicznej i poradnictwa psychologicznego lub psychoterapii lub interwencji kryzysowej, wykonywana w instytucji publicznej, publicznej lub niepublicznej placówce służby zdrowia, poradni psychologicznej, ośrodku interwencji kryzysowej)
 • kompetencje interpersonalne na wysokim poziomie
 • niezbędna jest otwartość w kontaktach z ludźmi, wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych, perswazyjnych
 • umiejętność współpracy w zespole, dzielenie się wiedzą, informacjami, zgłaszanie wniosków usprawniających pracę
 • niezbędna umiejętność argumentowania, umiejętność przekonywania innych, asertywność, umiejętność konsultowania i rozwiązywania kwestii drażliwych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu psychologii w obszarze: poradnictwa psychologicznego i/lub pomocy psychologicznej i/lub psychoterapii i/lub psychologii zarządzania zasobami ludzkimi
 • szkolenia, treningi psychologiczne, szkoły terapeutyczne z zakresu diagnostyki psychologicznej, poradnictwa psychologicznego, interwencji kryzysowej, pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, poradnictwa psychologicznego i psychoterapii osób dorosłych
 • przeszkolenie trenerskie z zakresu prowadzenia szkoleń, treningów, warsztatów psychologicznych
 • certyfikaty uprawniające do prowadzenia psychoterapii osób dorosłych
 • znajomość specyfiki pracy w administracji publicznej, znajomość specyfiki pracy w instytucjach hierarchicznych
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, praca w obszarze selekcji i rekrutacji, oceny kompetencji pracowniczych. Prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów psychologicznych
APLIKUJ TERAZ

Publikacja:
2021-07-20
Firma:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław