Referendarz

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 78815

Warunki pracy

Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Weryfikuje wnioski o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdu kolejowego w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Prowadzi sprawy związane z rejestracją pojazdów kolejowych w celu zapewnienia aktualności danych, w szczególności w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Weryfikuje dokumentację związaną z wnioskiem o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Przygotowuje projekty informacji w szczególności w zakresie wprowadzania do obrotu i rejestracji pojazdów kolejowych, w odniesieniu do inwestycji współfinansowanych ze środków UE.
 • Współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie zagadnień związanych z interoperacyjnością taboru kolejowego.
 • Wspiera Wydział Rynku Pojazdów Kolejowych w organizacji spotkań i realizacji projektów z zakresu wprowadzania do obrotu i rejestracji pojazdów kolejowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zagadnień związanych z transportem kolejowym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność obsługi komputera (w szczególności edytora tekstu)
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Politechnika Wrocławska
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2021-06-17
  Poznaj ofertę...
  Zakres obowiązków: obsługa dokumentów zakupowych i majątkowych, współdziałanie w czynnościach mających na celu przyjęcie/sprzedaż nieruchomości, udział w komisjach przyjmujących/przekazujących nieruchomości, prowadzenie elektronicznej ewidencji...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Zgorzelec
  Data publikacji:
  2021-06-16
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Legnica
  Data publikacji:
  2021-06-13
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...
  Publikacja:
  2021-05-27
  Firma:
  Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław