Referent ds. gospodarki przestrzennej, urbanistyki i architektury

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
Referent ds. gospodarki przestrzennej, urbanistyki i architektury
Miejsce pracy: Kowary
Numer: StPr/22/0341
OBOWIĄZKI:
1) Nadzorowanie zgodności realizowanych i planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;2) Przygotowanie decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzeń inwestycyjnych;3) Przygotowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;4) Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń i ustaleń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;5) Opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych;6) Przygotowanie dla potrzeb urzędu planów regulacyjnych terenów do sprzedaży i ustaleń wytycznych dla przyszłej zabudowy;7) Promocja zbywanych nieruchomości;8) Opiniowanie funkcji nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;9) Prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku zmian punktowych w miejscowym planie przestrzennego zagospodarowania;10) Koordynacja przedsięwzięć z zakresu poprawy estetyki miejskiej, ładu i porządku przestrzennego, ochrony krajobrazu;11) Podejmowanie działań z zakresu promocji gminy;12) Współdziałanie przy prowadzeniu inwestycji miejskich;13) Prowadzenie korespondencji z zakresu spraw architektoniczno-budowlanych;14) Prowadzenie całości spraw wynikających z zadań gminy w zakresie ochrony zabytków, w tym prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, opracowywanie gminnych programów ochrony i konserwacji zabytków;15) Prowadzenie spraw wynikających z ustaleń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego;16) Pomoc inwestorom przy wyborze projektów, technologii i rozwiązaniach architektonicznych przedsięwzięć mieszkalnych i usługowych;17) Przygotowywanie zarządzeń oraz obwieszczeń Burmistrza Miasta Kowary, projektów uchwał Rady Miejskiej;18) Inicjowanie działań mających na celu realizację ustaleń strategii Rozwoju Gminy Kowary;19) Wykonywanie zadań i czynności wynikających ze statutu gminy, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy;20) Prowadzenie postępowania przy sporządzaniu opracowań urbanistycznych i przygotowanie projektów uchwał w tym zakresie;21) Uczestnictwo w pracach komisji koordynującej działania z zakresu ewidencjonowania obszarów chronionych i zagrożonych;22) Prowadzenie rejestru wniosków o zmianę studium i planów przestrzennych oraz rejestrów wydawanych zaświadczeń i wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;23) Dbałość o ład architektoniczny i urbanistyczny gminy z obowiązkiem powiadamiania służb nadzoru budowlanego i służb konserwatorskich o przypadkach samowoli budowlanych, złych stanów technicznych budynków i budowli, zagrożeń i katastrof budowlanych;
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Gospodarka przestrzenna, specjalizacja: Urbanistyka, Architektura
Uprawnienia: obsługa komputera


Wymagania inne:

Znajomosć branży budowlanej, staż pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku, wiedza w zakresie architektury, budownictwa, urbanistyki, znjomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego;

Miejsce pracy:

Kowary


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 010 - 4 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2022-05-18
Poznaj ofertę...
Warunki pracy · Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie · Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej · Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym · Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Polkowice
Data publikacji:
2022-05-18
Poznaj ofertę...
Przygotowywanie kosztorysów, ofert handlowych. Wysyłanie zapytań ofertowych i kontakt z dostawcami materiałów z kraju i zagranicy. Pozyskiwanie nowych klientów i kontakt z klientem. Wsparcie działu handlowego. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Uniwersytet Wrocławski
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2022-05-16
Poznaj ofertę...
Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji związanej z tokiem studiów pierwszego i drugiego stopnia, obsługa studentów w zakresie przyjmowania i wydawania korespondencji kierowanej do dziekana oraz informowanie studentów o podjętych decyzjach, naliczanie,...
Publikacja:
2022-04-26
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Kowary