Referent ds. gospodarki przestrzennej, urbanistyki i architektury

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
Referent ds. gospodarki przestrzennej, urbanistyki i architektury
Miejsce pracy: Kowary
Numer: StPr/22/0341
OBOWIĄZKI:

1) Nadzorowanie zgodności realizowanych i planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 2) Przygotowanie decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzeń inwestycyjnych; 3) Przygotowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego; 4) Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń i ustaleń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 5) Opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych; 6) Przygotowanie dla potrzeb urzędu planów regulacyjnych terenów do sprzedaży i ustaleń wytycznych dla przyszłej zabudowy; 7) Promocja zbywanych nieruchomości; 8) Opiniowanie funkcji nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży; 9) Prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku zmian punktowych w miejscowym planie przestrzennego zagospodarowania; 10) Koordynacja przedsięwzięć z zakresu poprawy estetyki miejskiej, ładu i porządku przestrzennego, ochrony krajobrazu; 11) Podejmowanie działań z zakresu promocji gminy; 12) Współdziałanie przy prowadzeniu inwestycji miejskich; 13) Prowadzenie korespondencji z zakresu spraw architektoniczno-budowlanych; 14) Prowadzenie całości spraw wynikających z zadań gminy w zakresie ochrony zabytków, w tym prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, opracowywanie gminnych programów ochrony i konserwacji zabytków; 15) Prowadzenie spraw wynikających z ustaleń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego; 16) Pomoc inwestorom przy wyborze projektów, technologii i rozwiązaniach architektonicznych przedsięwzięć mieszkalnych i usługowych; 17) Przygotowywanie zarządzeń oraz obwieszczeń Burmistrza Miasta Kowary, projektów uchwał Rady Miejskiej; 18) Inicjowanie działań mających na celu realizację ustaleń strategii Rozwoju Gminy Kowary; 19) Wykonywanie zadań i czynności wynikających ze statutu gminy, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy; 20) Prowadzenie postępowania przy sporządzaniu opracowań urbanistycznych i przygotowanie projektów uchwał w tym zakresie; 21) Uczestnictwo w pracach komisji koordynującej działania z zakresu ewidencjonowania obszarów chronionych i zagrożonych; 22) Prowadzenie rejestru wniosków o zmianę studium i planów przestrzennych oraz rejestrów wydawanych zaświadczeń i wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 23) Dbałość o ład architektoniczny i urbanistyczny gminy z obowiązkiem powiadamiania służb nadzoru budowlanego i służb konserwatorskich o przypadkach samowoli budowlanych, złych stanów technicznych budynków i budowli, zagrożeń i katastrof budowlanych;

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: Gospodarka przestrzenna, specjalizacja: Urbanistyka, Architektura
Uprawnienia: obsługa komputera


Wymagania inne:

Znajomosć branży budowlanej, staż pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku, wiedza w zakresie architektury, budownictwa, urbanistyki, znjomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego;

Miejsce pracy:

Kowary


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 010 do 4 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Polkowice
Data publikacji:
dzisiaj
Poznaj ofertę...
Przygotowywanie kosztorysów, ofert handlowych. Wysyłanie zapytań ofertowych i kontakt z dostawcami materiałów z kraju i zagranicy. Pozyskiwanie nowych klientów i kontakt z klientem. Wsparcie działu handlowego. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Niemcza
Data publikacji:
dzisiaj
Poznaj ofertę...
Referent ds.administracji Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Uprawnienia: obsługa komputera
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Złotoryja
Data publikacji:
dzisiaj
Poznaj ofertę...
zgodnie z programem stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe
Publikacja:
2022-06-14
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Kowary